METRO Nagykereskedelem Applikáció felhasználási feltételek

 

„METRO Nagykereskedelem Applikáció” felhasználási feltételek

 

I. A METRO App alkalmazás:

A METRO Nagykereskedelem applikáció elnevezésű alkalmazás (továbbiakban: „METRO app” vagy „alkalmazás”) tulajdonosa és üzemeltetője az alkalmazással kapcsolatos mindennemű jog jogosultja a METRO Kereskedelmi Kft. (Cg. 13-09-069282, székhelye: 2040 Budaörs, Keleti utca 3., a továbbiakban: METRO).

 

Felhasználó

A METRO app alkalmazás letöltésének és használatának feltétele, hogy az érvényes METRO vásárlói igazolvánnyal (a továbbiakban: „METRO kártya”) rendelkező METRO vásárló (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadja magára nézve kötelezőnek a jelen dokumentumban (a továbbiakban: "Felhasználási Feltételekben") szabályozottakat.

A Felhasználó a www.metro.hu/app honlapra történő navigálással, illetve az alkalmazás honlapról vagy Google play oldalról történő letöltésével elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételek tartalmát megismerte és kijelenti, hogy annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

II. A METRO app célja

Az alkalmazás a METRO tulajdonában lévő és általa nyújtott ingyenes, mobiltelefonra letölthető szoftver, amelynek célja az érvényes METRO vásárlói igazolvánnyal rendelkező METRO Vásárlókkal történő üzleti kapcsolattartás digitális úton történő megvalósítása. Az alkalmazás letöltésével és használatával a felhasználók elektronikusan tájékozódhatnak a METRO Bónusz Programban elért és rendelkezésre álló aktuális METRO bónuszpont egyenlegről, továbbá digitálisan használhatják a METRO vásárlói igazolványukat, azaz megtekinthetik az aktuális METRO katalógusokat és a METRO áruházakkal kapcsolatos hasznos információkat, aktuális elérhetőségeket. A METRO App alkalmazásra a METRO Vásárlási Feltételei https://www.metro.hu/cegunkrol/altalanos-vasarlasi-feltetelek és Adatvédelmi szabályzata https://www.metro.hu/adatvedelem alkalmazandó kivéve, ha jelen Felhasználási Feltételek másképp rendelkezik.

 

III. A METRO App használata

A felhasználó ingyenesen töltheti le az alkalmazást a www.metro.hu/app és a Google Play oldalról. A jelen felhasználási feltételek elfogadását követően az első belépéskor a Felhasználónak meg kell adnia METRO kártya számát és e-mail címét. Ezt követően a Felhasználó beléphet az alkalmazásba. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy az alkalmazás használata adatforgalmat generálhat!

A METRO az alkalmazásban harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és ezen internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és kizárja felelősségét ezen oldalak használatából eredő a Felhasználót ért károkért. A nevezett oldalakra és azok használatára harmadik személy szolgáltatók felhasználási feltételei vonatkoznak.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a METRO nem felelős a Felhasználó eszközein (pl. mobiltelefon, tablet, laptop) bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó tulajdonában vagy használatában álló eszközön történő jogosulatlan hozzáférésért vagy más 3. személy miatt bekövetkező vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

 

Rendeltetésszerű használat:

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az applikációval kapcsolatban megadott adatok védelmének érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely adatainak felhasználásával valósult meg. A felhasználó nem jogosult az alkalmazást a fenti említett funkciókon kívül másra használni. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

  • Az alkalmazás bármely részének módosítása vagy visszafejtése;
  • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az alkalmazás vagy annak bármely része módosítható;
  • Az alkalmazás bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
  • Felhasználói jelszó automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
  • A nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
  • Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

 

IV. Egyéb rendelkezések

 

a. Szellemi tulajdonjogok

Az Alkalmazás arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a METRO, ezért kizárólag a METRO jogosult minden egyes szerzői jogi felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A METRO előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a METRO egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang- és videóanyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását. A METRO hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a mobiltelefonjára az Alkalmazást ingyenesen letöltse és így egyszer felhasználási jogot szerezzen az Alkalmazásra, amely azonban nem foglalja magában a többszörözés, terjesztés, átdolgozás jogát. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a METRO előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot. A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

 

b. Egyoldalú módosítás joga

A METRO fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó az alkalmazásnak a módosítás hatálybalépését követő első használata alkalmával a módosított felhasználási feltételek alatt az „elfogadom” gomb aktiválásával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket. A módosított felhasználási feltételek el nem fogadásakor az alkalmazásba történő belépés nem lehetséges. A METRO az alkalmazás egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

 

c. Bírósági kikötés

Felek megállapodnak, hogy jelen Felhasználási Feltételekkel és a METRO app-on keresztül igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban a jövőben felmerülő vitájukat elsősorban békés úton kívánják egymással rendezni. Amennyiben a vita békés úton történő megkísérlése nem vezet megegyezésre, úgy a Felek a Felhasználási Feltételekkel és a METRO app-on keresztül igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitára a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budaörsi Járásbíróság illetékességét, a törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

További ajánlataink
ne maradjon le aktuális ajánlatainkról!
Regisztráljon hírlevelünkre
Ön is értesülhet legfrissebb ajánlatainkról.  
Hírlevél feliratkozás
korszerű honlapra vágyik?
hozza létre saját honlapját ingyen
Tudja meg, mennyi lehetőség rejlik honlapkészítő felületünkön.  
Bővebben