áruházi wi-fi

Áruházi Wi-fi

A METRO Kereskedelmi Kft. áruházaiban elérhető Wi-fi hálózat felhasználási feltételei

 

A Szolgáltatás az alábbiak szerint érhető el:

 • A Felhasználó a Wi-fi szolgáltatást az áruházüzlet területén belül, maximum egy óráig veheti igénybe.
 • Az első csatlakozástól számított egy órát követően a Wi-fi további igénybevételéhez újabb csatlakozás szükséges.
 • Annak érdekében, hogy a Wi-fi szolgáltatás minél szélesebb körben elérhető legyen, a nagy sávszélességet igénylő honlapok (videómegosztók, zenemegosztók, filmlejátszók) elérése korlátozott.

Az METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 3., a továbbiakban: Szolgáltató) áruházaiban elérhető Wi-fi hálózatára (a továbbiakban: hálózat) való belépés és használata kizárólag az alábbi feltételekkel, valamint a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályaival és a Szolgáltató érdekeivel összhangban megengedett. A hálózat felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) a hálózat használatával köteles a jelen Felhasználási Feltételeket betartani.


1. hálózat használata nem kötött előzetes regisztrációhoz, a jelen Felhasználási feltételekben foglalt keretek között szabadon és díjmentesen használható a Szolgáltató üzleti partnerei és ügyfelei által.


2. hálózat üzemeltetője a Szolgáltató megbízása alapján az Invitech Megoldások Zrt.


3. hálózat használata során a Felhasználó személyéről a Szolgáltató semmilyen adatot nem rögzít, nem kezel, míg az Invitech Megoldások Zrt. a hálózat megfelelő minőségű, zavartalan és jogszerű használatának biztosítása érdekében monitorozza a hálózatot. E körben a Felhasználó hálózati csatlakozásra használt eszközéről bizonyos adatok ugyanakkor automatikusan rögzítésre kerülnek annak biztosítása céljából, hogy a hálózat használata a Felhasználó számára igazi élményt és hatékony információforrást jelentsen, megkönnyítse annak használatát, illetve, hogy biztosítsa a hálózat működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és a hálózat zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.


A rögzített adatok:

 • használt eszköz azonosítói (pl. IP címe és MAC címe, illetve az eszköz neve, elnevezése [mely utalhat a felhasználóra], valamint az eszköz által használt kommunikációs port)
 • a hálózatra kapcsolódás típusa, időpontja és időtartama.

Ezen adatok a Szolgáltató számára statisztikai és minőségbiztosítási célokból átadásra kerülnek, s 6 hónap elteltével automatikusan törlődnek, ha nem történt jogellenes vagy a jelen Felhasználási feltételekbe ütköző felhasználói magatartás.


4. Wi-fi hálózaton folytatott kommunikáció nem titkosított, így a Felhasználó által küldött adatokat más is megismerheti. A hálózat csak ennek figyelembevételével, körültekintő módon használható. A Szolgáltató semmilyen felelősséget, garanciát nem vállal a hálózat használatáért, így többek között nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve ebbe mindenféle korlátozás nélkül bármilyen elmaradt profitot, közvetett-, járulékos- vagy következményi veszteséget is), amelyek a hálózatra történő belépésből vagy használatából erednek. Mindezekkel összefüggésben a Felhasználó semmiféle követeléssel, igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét a hálózat működésével kapcsolatos zavarokból eredő károkért is.


5. A hálózatot csak a Felhasználó használhatja, a hálózatot nem oszthatja meg harmadik személlyel. A hálózatot nem használható továbbá nagy mennyiségű adat letöltésére vagy bármilyen szolgáltatás megosztására. A hálózatra csatlakozott eszközök nem kommunikálhatnak egymással, csak az internet elérés lehetséges.


6. METRO Kereskedelmi Kft. jogosult a bejelentkezéskor vagy a csatlakozás során tájékoztató, reklámüzenet megjelenítésére.


7. METRO Kereskedelmi Kft. nem tartozik felelősséggel különösen az alábbiakért: 

 • a Felhasználó eszközeinek, azokra feltöltött adatok, applikációk, egyéb esetleges meghibásodásáért;
 • vírusfertőzés, adatlopás, adatvesztés;
 • a látogatott oldalak által a felhasználó rendszerében történt károkozás;
 • az internetkapcsolat esetleges meghibásodása, késedelme, a kapcsolat-megszakadás, a meghiúsult vagy hibás adattovábbítás, valamint az ezek miatt bekövetkezett adatvesztés, adatok nyilvánosságra kerülése vagy illetéktelenek számára történő hozzáférése esetén.

8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályok előírásainak betartásával veheti igénybe, így különösen tilos:

 • a szerzői jogok megsértése;
 • szellemi alkotások illegális terjesztése;
 • a tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység;
 • a Szolgáltatás közvetlen üzleti felhasználása, továbbértékesítése vagy saját szolgáltatásként hozzáférhetővé tétele;
 • a reklámok terjesztése, ide nem értve a METRO Kereskedelmi Kft. engedélyével folytatott reklámtevékenységet;
 • mások személyiségi jogainak megsértése;
 • a másokra nézve sértő, (így pl. mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő), másokat zaklató tevékenység.

A METRO Kereskedelmi Kft. nem tartozik felelősséggel különösen a Szolgáltatás Felhasználók általi jogellenes használatáért, vagy az ebből eredő károkért, beleértve azokat a károkat is, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználó olyan adatot, információt tárol vagy továbbít, amelyet jogosulatlanul szerzett meg, vagy amelyekkel szerzői jogokat vagy egyéb jogszabályokat sért.


9.   Az internet elérésekor a Szolgáltató, illetve az Invitech Megoldások Zrt. tartalomszűrést és vírus ellenőrzést végez a hálózaton.


10. A hálózaton előzetes, külön figyelmeztetés nélkül végrehajthatók módosítások, javítások, továbbá a hálózathoz való hozzáférés bármikor korlátozható, megszüntethető, vagy felfüggeszthető, a hálózat folyamatos, hibátlan működése nem garantált. Azonban mindezek mellett mind a Szolgáltató, mind a hálózat üzemeltetője megtesz minden tőle telhetőt a hálózat megfelelő, folyamatos működéséért.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételeket egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítás tartalmáról a módosítást követően a Felhasználókat a módosított Felhasználási feltételek közzétételével tájékoztatja.

Az áruházakban elérhető Wifi szolgáltatás adatkezeléséről a www.metro.hu/adatvedelem oldalon tájékozódhat.További ajánlataink
Kíváncsi nagyszerű ajánlatainkra?
akciós katalógusok
Ismerje meg legfrissebb ajánlatainkat az Ön számára.  
Katalógusok
Ne maradjon le aktuális ajánlatainkról!
Regisztráljon hírlevelünkre
Ismerje meg a legfrissebb ajánlatainkat.  
Hírlevél feliratkozás