METRO Compliance

A METRO Kereskedelmi Kft. Compliance Programjának célja, hogy támogassa a Kft. minden munkavállalóját a releváns törvényeknek, jogszabályi előírásoknak és magatartási szabályoknak való megfelelésben. A Program lényegi elemét a következő nyolc Üzleti Alapelvünk képezi:

A személyes érdekeket egyértelműen elválasztjuk a vállalati érdekektől.

 

Senkinek nem ajánlunk indokolatlan előnyt.

Nem használjuk pozíciónkat személyes előny szerzésére.

A vállalatra vonatkozó minden információt bizalmasan kezelünk.

Betartjuk a tisztességes verseny szabályait.

Mindenkit egyenlőként kezelünk.

Tisztességes munkaadók vagyunk.

Minden jogi rendelkezést és szabályt betartunk.

Munkavállalóink minden évben részletes, az alapelveket gyakorlati példákkal magyarázó tájékoztatót kapnak, továbbá compliance trainingekben részesülnek.

 

Compliance Bejelentő Rendszer:

A METRO Kereskedelmi Kft. Compliance Bejelentő Rendszere azzal a céllal jött létre, hogy az Üzleti Alapelvek megsértése vagy azzal kapcsolatos gyanú esetén – akár anonim módon – beérkező bejelentéseket fogadni tudja. Kétes esetekben a METRO CSOPORT munkavállalói felkereshetik felettesüket vagy a Compliance vezetőt. Ezen túlmenően, a munkavállalóknak és külső, harmadik személyeknek (pl.: vásárlók, szállítók, más üzleti partnerek) is lehetőségük van arra, hogy az Üzleti Alapelveket sértő eseteket a METRO CSOPORT Compliance Bejelentő Rendszerén keresztül jelezzék.

 

Bejelentés:

A bejelentéseket minden esetben bizalmasan kezeljük és a bejelentések kivizsgálása a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezései szerint történik.

Amennyiben Ön jelenteni kívánja az Üzleti Alapelvek megsértését, kérjük lépjen kapcsolatba a METRO Kereskedelmi Kft. Compliance Vezetőjével az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Cím: Compliance Officer Iroda; 2040 Budaörs, Keleti utca 3.

Email: lilla.jakab@metro.co.hu

Amennyiben a METRO Csoport Compliance Bejelentő Rendszerét kívánja használni, azt a következő módon teheti meg:

Internet: https://www.bkms-system.net/metrogroup/speakup

 

Eljárásrend a bejelentések kivizsgálása esetén:

Amennyiben panasz, bejelentés érkezik – akár szóban, írásban, akár a Compliance Bejelentő Rendszeren keresztül – a Compliance Vezető 30 napon belül (indokolt esetben a bejelentő tájékoztatása mellett 3 hónapon belül) kivizsgálja a panaszt a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. CLXV. törvény 15 § - ban foglaltak szerint.

A panasz megtételekor a bejelentő köteles megadni nevét és lakcímét, valamint jogi személy bejelentő esetén a székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét. A bejelentő köteles nyilatkozni arról, hogy a panaszt jóhiszeműen tette, továbbá arról a tényről, hogy a panasz alapját képező körülményekről tudomása van, vagy azokról kellő alappal azt feltételezi, hogy valósak. A névtelenül tett panasz kivizsgálása mellőzhető.

A Compliance Vezető a vizsgálat kezdetekor részletesen tájékoztatja a bejelentőt a rá vonatkozó bejelentésről, az Infotv. alapján megillető jogairól, továbbá az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A vizsgálat során a bejelentő jogi képviselő igénybevételére jogosult. Kivételes esetben - ha a bejelentő azonnali tájékoztatása meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását - a bejelentő tájékoztatására később is sor kerülhet a vizsgálat során. A Compliance Vezetőt és a vizsgálatban résztvevő egyéb személyeket (Compliance Vizsgálóbizottság tagjai) titoktartási kötelezettség terheli a vizsgálat befejezéséig.

Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján a panasz nem dönthető el, a Compliance Vezető további információkat kér a bejelentőtől.

Ha a vizsgálat alapján megállapítható, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedést nem igényel, úgy a Compliance Vezető tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálat eredményéről majd a vizsgálat befejezését követően 60 napon belül törli a panasszal kapcsolatos adatokat.

Releváns panasz esetén, vizsgálat indul. Ha az ügy nem minősül Compliance incidensnek, de további vizsgálat szükséges, a panasz az illetékes szervezeti egységhez kerül átadásra. Minden más esetben a panaszt a METRO Kereskedelmi Kft. Comliance Vizsgálóbizottsága vizsgálja ki. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése szükséges, úgy a METRO Kereskedelmi Kft. feljelentést tesz.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem minősül bűncselekménynek, viszont sérti a METRO Kereskedelmi Kft. által meghatározott munkaviszonyra vonatkozó magatartási szabályokat, úgy a METRO Kereskedelmi Kft. a Munka Törvénykönyve szerinti munkáltatói intézkedést alkalmazhat a munkavállalóval szemben. A Compliance Vizsgálóbizottság kijelöli a vizsgálatot lefolytató bizottságot az ügy jellegéhez igazodóan. A vizsgálat során meghallgathatják a bepanaszolt személyt. A Compliance Vizsgálóbizottság a vizsgálati jelentés alapján elkészíti döntési javaslatát. Az ügyről az Igazgatóság dönt. A döntésről a panaszost a Compliance Vezető értesíti. A panasszal kapcsolatos személyes adatokat a Compliance Vezető legfeljebb az vizsgálat lezárásáig, valamint az esetleges intézkedés megtételéig vagy a panasz alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezelheti.

 

A bejelentés során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban bővebb felvilágosítást a www.metro.hu/adatvedelem oldalon talál.

További ajánlataink
ne maradjon le aktuális ajánlatainkról!
Regisztráljon hírlevelünkre
Ön is értesülhet legfrissebb ajánlatainkról.
Hírlevél feliratkozás
korszerű honlapra vágyik?
hozza létre saját honlapját ingyen
Tudja meg, mennyi lehetőség rejlik honlapkészítő felületünkön.
Bővebben