Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Adatvédelem

Tisztelt Üzleti Partnerünk/Leendő Munkatársunk!

A METRO Kereskedelmi Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint az oldalunkon megtalálható tájékoztatóban ismertetett adatkezelési elvek és elvárások betartásával jár el.

A METRO Kereskedelmi Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
-2000. évi C. törvény - a számvitelről
-2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
-2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

A METRO Kereskedelmi Kft. weboldalán történő minden adatszolgáltatás önkéntesen történik. Társaságunk kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást a weboldalán, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. Az üzleti kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége. A METRO Kereskedelmi Kft. minden tőle telhetőt megtesz a honlap használata folytán tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. A METRO Kereskedelmi Kft. nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések. Az "Adatkezelési tájékoztató" egyes verziói közül mindenkor a jelen weboldalon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.

Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az info@metro.co.hu email címen, illetve 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3. szám alatti székhelyünkre küldött levél formájában.
„METRO Nagykereskedelem Applikáció” Adatvédelem

Az alkalmazás használatával kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben a METRO Vásárlási Feltételeinek vonatkozó rendelkezései irányadóak. A felhasználó a METRO felé megtett és jelen alkalmazás használatával és céljával összefüggésben álló korábbi adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai jelen alkalmazás vonatkozásában is érvényesnek tekintendőek. A Felhasználó az alkalmazás letöltésével és használatával hozzájárul ahhoz, hogy www.metro.hu/app oldalon a METRO-nak szolgáltatott adatokat a METRO a jelen alkalmazás üzemeltetésével, valamint jelen alkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatások és az elektronikus üzleti kapcsolat fenntartása érdekében kezelje, különös tekintettel a Felhasználók tájékoztatására szolgáló aktuális METRO katalógusban és METRO Bónusz Program keretében biztosított ajánlatokra. A Felhasználó hozzájárul, hogy a METRO az adatait (e-mailcím) átadja a METRO számára piackutatási feladatokat végző külső cégnek. A Felhasználó jogosult az üzleti ajánlatok részére történő kiküldését megtiltani. Leiratkozási szándékát a Felhasználó írásban a Központi Ügyfélszolgálatunkon jelezheti. Központi ügyfélszolgálatunk részletes elérhetőségei a kapcsolatok menüpont alatt találhatók.

E-mail: info@metro.co.hu, fax:+36-1/414/1288)

A Felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy az adatkezelés keretében a METRO az adatokat a düsseldorfi központja részére megküldje. A METRO, illetve a üzemeltetést végző cég az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.