Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Adatvédelem

Tisztelt Üzleti Partnerünk/Leendő Munkatársunk!

A METRO Kereskedelmi Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint az oldalunkon megtalálható tájékoztatóban ismertetett adatkezelési elvek és elvárások betartásával jár el.

A METRO Kereskedelmi Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
-2000. évi C. törvény - a számvitelről
-2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
-2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

A METRO Kereskedelmi Kft. weboldalán történő minden adatszolgáltatás önkéntesen történik. Társaságunk kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást a weboldalán, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. Az üzleti kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége. A METRO Kereskedelmi Kft. minden tőle telhetőt megtesz a honlap használata folytán tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. A METRO Kereskedelmi Kft. nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések. Az "Adatkezelési tájékoztató" egyes verziói közül mindenkor a jelen weboldalon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.

Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az info@metro.co.hu email címen, illetve 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3. szám alatti székhelyünkre küldött levél formájában.
„METRO Nagykereskedelem Applikáció” Adatvédelem

Az alkalmazás használatával kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben a METRO Vásárlási Feltételeinek vonatkozó rendelkezései irányadóak. A felhasználó a METRO felé megtett és jelen alkalmazás használatával és céljával összefüggésben álló korábbi adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai jelen alkalmazás vonatkozásában is érvényesnek tekintendőek. A Felhasználó az alkalmazás letöltésével és használatával hozzájárul ahhoz, hogy www.metro.hu/app oldalon a METRO-nak szolgáltatott adatokat a METRO a jelen alkalmazás üzemeltetésével, valamint jelen alkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatások és az elektronikus üzleti kapcsolat fenntartása érdekében kezelje, különös tekintettel a Felhasználók tájékoztatására szolgáló aktuális METRO katalógusban és METRO Bónusz Program keretében biztosított ajánlatokra. A Felhasználó hozzájárul, hogy a METRO az adatait (e-mailcím) átadja a METRO számára piackutatási feladatokat végző külső cégnek. A Felhasználó jogosult az üzleti ajánlatok részére történő kiküldését megtiltani. Leiratkozási szándékát a Felhasználó írásban a Központi Ügyfélszolgálatunkon jelezheti. Központi ügyfélszolgálatunk részletes elérhetőségei a kapcsolatok menüpont alatt találhatók.

E-mail: info@metro.co.hu, fax:+36-1/414/1288)

A Felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy az adatkezelés keretében a METRO az adatokat a düsseldorfi központja részére megküldje. A METRO, illetve a üzemeltetést végző cég az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

METRO Adatvédelmi tájékoztató

A METRO Kereskedelmi Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával jár el. A jelen oldalon történő minden adatszolgáltatás önkéntesen történik, a rendelkezésre bocsátott felhasználónév és jelszó segítségével. Társaságunk kizárólag az oldalra történő regisztráció, majd az azt követően igénybe vehető szolgáltatások, úgy mint kiszállítás iránti megrendelések érdekében, az azokhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, amely csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. A regisztráció során a neve, telefonszáma, e-mail címe kerül rögzítésre és kezelésre. A METRO Kereskedelmi Kft. minden tőle telhetőt megtesz az oldal használata folytán tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől.

Kérjük, hogy ha úgy érzi, hogy Társaságunk megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Amennyiben személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor az info@metro.co.hu email címen, illetve 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3. szám alatti székhelyünkre küldött levél formájában vegye fel velünk a kapcsolatot.