Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Adatvédelem

Tisztelt Üzleti Partnerünk/Leendő Munkatársunk!

A METRO Kereskedelmi Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint az oldalunkon megtalálható tájékoztatóban ismertetett adatkezelési elvek és elvárások betartásával jár el.

A METRO Kereskedelmi Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
-2000. évi C. törvény - a számvitelről
-2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
-2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

A METRO Kereskedelmi Kft. weboldalán történő minden adatszolgáltatás önkéntesen történik. Társaságunk kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást a weboldalán, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. Az üzleti kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége. A METRO Kereskedelmi Kft. minden tőle telhetőt megtesz a honlap használata folytán tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. A METRO Kereskedelmi Kft. nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések. Az "Adatkezelési tájékoztató" egyes verziói közül mindenkor a jelen weboldalon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.

Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az info@metro.co.hu email címen, illetve 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3. szám alatti székhelyünkre küldött levél formájában.