Üzletszabályzat

METRO Kereskedelmi Kft.
2040 Budaörs, Keleti utca 3.
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-069282

 

Beszállítóknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzletszabályzata

 

Alkalmazandó 2019. március 1. napjától visszavonásig.

METRO Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: METRO) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (5) és (6) bekezdésében, a Törvény hatálya alá tartozó beszállítóknak (továbbiakban: Beszállítók) nyújtható, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó feltételeket az alábbiak szerint határozza meg:

 

1.     A szolgáltatások nyújtásának feltételei 

Beszállítóknak nyújtható szolgáltatások meghatározása, legmagasabb díja
METRO Kereskedelmi Kft. a Beszállítók számára az alábbi szolgáltatások nyújtását vállalja:

Szolgáltatás Megnevezése

Szolgáltatás Tartalmának Meghatározása

Szolgáltatásért Fizetendő Legmagasabb Díj

1. Marketing díj

A díj a szállítónak nyújtott marketing szolgáltatások ellenértékét tartalmazza. A marketing szolgáltatás az alábbiakat foglalja magában:

- fotó, dia költség

- időszakos METRO reklámkiadványban szereplőhirdetés (kép és/vagy szöveg, nyomtatott és /vagy digitális formátum), mely a szállító arculatának, termékeinek reklámozását biztosítja, melyet a szállító szerkeszt

-Competence katalógus

-Gourmand katalógus

- Image katalógus – mely a szállító arculatának, termékeinek reklámozását biztosítja, melyet a szállító szerkeszt.

30% / 40.000.000,- Ft

2. Metro Link
rendszerhasználati díj

A szállító a METRO DWH adatbázisán keresztül adatokhoz és jelentésekhez juthat hozzá saját felhasználás céljából. Az elszámolás módja: havi átalány formájában vagy esetenként, utólag elszámolandó díj. A csomag1 fix összeg, a csomag 2 és 3 pedig %-os.

Csomag1:
5.000.000 Ft
Csomag2 és
Csomag3: 10%

3. Áruházi promóciós díj

- Kóstoltatás (áruházban)

- másodkihelyezés (bejárat, raklap, raklapsziget, polcvégek, display)

- planogram

- a szállító termékeinek promóciója a METRO weboldalán.
Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj.

35% / 35.000.000,- Ft

4. Vevőakadémia
marketing díj

A szállító termékeinek reklámozása főzőtanfolyamok keretében, a szállító márkatermékeinek megjelenítése.

Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj.

5.000.000,-Ft

5. Promóciós díj

- Óriásplakátok, fényreklámok

- Image oldal (szállító márkajelzése és márkatermékeinek megjelentetése nyomtatott és/vagy digitális formátumban

- Banner nyomtatott és/vagy digitális formátumban

- Szezonális termékek megjelenítése

- Egyéb külső egyedi megjelenés (bevásárlókocsi, gépjárműfelület)

- Nem időszakos reklámkiadványok

Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj.

30% / 65.000.000,- Ft

6. Optimális rendelési
rendszer szolgáltatás

Központosított rendelés, csökkentett frekvencia és központosított számlázás. A rendelő fél rendelési rendszere olyan módon küldi a rendeléseket, hogy a szállító nagymértékben tudja csökkenteni a termék beszállításához kapcsolódó költségeket.

5%

7. Hatékony rendelési folyamat szolgáltatás

A rendelő fél olyan rendelési rendszert tart fenn, amely optimális számú kiszolgálást okoz a szállító oldalán
aggregát mennyiségek rendelése raklapsor/fél raklap/fél kamion/teljes kamion szinten legnagyobb beszállítási költséghatékonyságot előidézve a rendelő fél igényeihez mérten.

3%

8. Minőségbiztosítási díj

Közvetített szolgáltatás, ami laborvizsgálati és audit díjat tartalmaz.

1.000.000,-Ft

9. Piacszervezési díj

A szállítók termék innovációs törekvéseinek támogatása, elősegítve a fogyasztók igényeinek jobb kielégítését. A beszerzések ütemezett, kalkulálható lebonyolításának elősegítése külön tenderek kiírásával. Szaktanácsadás nyújtása előzetesen megállapodott témakörökben. A szállítók tájékoztatása az aktuális általános stratégiai irányvonalakról, új kereskedelmi tendenciákról, fogyasztói szokásokról. Támogatás nyújtása más országokban lévő beszerzési társulással való kapcsolatfelvételben, tárgyalások szervezésében.

6%

METRO az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokat, illetve azok bármelyikét a felek megállapodása alapján, METRO által az adott Beszállítóval kötött írásbeli szerződésben meghatározott feltételek szerint teljesíti. A szerződésben határozzák meg a felek, hogy a Beszállító a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatások közül mely szolgáltatásokat és milyen módon fog igénybe venni.

A METRO által nyújtott szolgáltatásért fizetendő, az 1. pontban meghatározott legmagasabb díj keretén belül meghatározott díj ugyancsak a METRO és a Beszállító között létrejött szerződésben kerül meghatározásra, a Beszállító által ténylegesen igénybe vett szolgáltatások/résszolgáltatások és a jogviszonyt érintő egyéb szempontok figyelembevételével.

 

2. Beszállítói körbe történő bekerülés feltétele

METRO beszállítói körébe történő bekerülés feltétele, hogy METRO és a Beszállítók között írásbeli szerződés jöjjön létre, amelyben a felek a közöttük létrejövő jogviszony valamennyi lényeges feltételében megállapodnak. Ezen túlmenően METRO beszállítói körébe való bekerülésnek egyéb feltétele nincsen.

 

3. Beszállítói körből történő kikerülés feltétele

A METRO beszállítói körből a Beszállító akkor kerül ki, ha megszűnik közöttük a szerződéses jogviszony. Ez történhet a felek közös megállapodása alapján, vagy a határozott időre, illetve feltételhez kötött szerződés esetében a határozott idő lejárta vagy a feltétel bekövetkezése miatt, továbbá ha a szerződést valamelyik fél a szerződésben meghatározottak, vagy a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint felmondja, vagy attól eláll.

 

4. Az Üzletszabályzat módosítása

METRO jogosult a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat bármikor módosítani, köteles azonban az Üzletszabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét honlapján megjelentetni. A módosított Üzletszabályzat csak a megjelentetés időpontjától kezdődően alkalmazható. A módosítás a Beszállítókkal már megkötött szerződésekre nem hat ki, a már megkötött szerződések csak a felek közös megállapodásával módosíthatók.

 

5. Az Üzletszabályzat alkalmazása

A jelen Üzletszabályzat METRO és a Beszállítók viszonyában általános szerződési feltételnek minősül. METRO és a Beszállító jogviszonyára vonatkozó, a jelen Üzletszabályzatban nem szereplő feltételeket a felek a közöttük létrejövő szerződésben rendezik. Ennek kialakítása során METRO köteles a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat figyelembe venni.

 

Budaörs, 2019. március 1.
METRO Kereskedelmi Kft.

 

 

Közzétéve a METRO honlapján 2019. február 28. napján

További ajánlataink
Vásárolni szeretne?
Igényeljen metro kártyát
Ha még nem METRO vásárló, tudja meg, hogyan csatlakozhat hozzánk.
Kártyaigénylés
Korszerű honlapra vágyik?
Hozza létre saját honlapját ingyen
Tudja meg, mennyi lehetősége rejlik honlapkészítő felületünkön.
Bővebben