Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2021. február 18. napjától

 

 

1. METRO M:SHOP

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a METRO Kereskedelmi Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Keleti utca 3., cégjegyzékszáma: 13-09-069282, adószáma: 10828663-2-44, a továbbiakban: METRO, a METRO és a Vásárló együtt a továbbiakban: Szerződő Felek), https://metromax.metro.hu/ címen elérhető M:SHOP-ból történő rendelés feladás általános feltételeit hivatott bemutatni. A METRO M:SHOP célja a Vásárló metromax.metro.hu címen elérhető webes szolgáltatása (a továbbiakban: METRO M:SHOP) segítségével való ügyintézése, mindezzel a vásárlási folyamat kényelmesebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tétele.

Az ÁSZF célja a METRO és a Vásárlók közötti általános üzleti viszonyok szabályozása a M:SHOP-ból történő vásárlás esetére, ha az nincs szabályozva a két fél között szerződéses háttérrel. Az ÁSZF tartalmazza a M:SHOP-ban leadott megrendelés szabályait, feltételrendszerét. A Vásárló és a METRO lehetőségeit, jogait és kötelezettségeit és a METRO M:SHOP üzemeltetőjének felelősségét.

 

A Vásárló szerződéses partnere:

METRO Kereskedelmi kft.

Székhely, postacím: 2040 Budaörs, Keleti utca 3.

Cégjegyzékszám: 13-09-069282

Adószám: 10828663-2-44

 

Ügyfélszolgálat elektronikus címe, elérhetőségei:

e-mail: info@metromax.hu

weboldal: www.metromax.metro.hu 

 

2. ÁSZF hatálya

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a metromax.metro.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. A metromax.metro.hu M:SHOP-ban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szabályozza.

A metromax.metro.hu M:SHOP-ban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

 

3. A www.metromax.metro.hu oldalon történő rendelés feltételei

 

Vásárló METRO regisztrált ügyfele, mely a METRO nagykereskedelmi áruházaiban a cégnevére kiállított vásárlói kártyával vásárlásra jogosult, határozatlan időtartamban. Egy, a Vásárló által meghatározott, érvényes METRO Vásárlói kártyaszám elengedhetetlen feltétel a szolgáltatás igénybe vételéhez és a METRO M:SHOP-on keresztüli vásárláshoz.

 

Azon Vásárlóink, akik rendelkeznek írásbeli kiszállítási szerződéssel, a METRO által rendelkezésre bocsátott felhasználónév és jelszó segítségével jogosultak a kiszállítani kért termékek megrendelését a metromax.metro.hu weboldalon keresztül leadni, az alábbi feltételek szerint. A felhasználónevet és a jelszót Vásárló illetéktelenek részére nem teheti hozzáférhetővé, azok használatával kizárólag Vásárló jogosult termékeket megrendelni, a METRO és a Vásárló között létrejött Kiszállítási Megállapodás keretei között. A Weboldalon keresztül leadott megrendelés a hagyományos úton leadott megrendeléssel egyenértékű, arra a METRO és a Vásárló között létrejött Kiszállítási Megállapodás megrendelésre vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

A Weboldalon Vásárló rendkívül nagy terjedelmű termék-adatbázisból választhatja ki a megrendelni kívánt termékeket. METRO minden igyekezete ellenére előfordulhat, hogy a termék-adatbázisban nem aktív cikkek találhatóak, melyek ténylegesen nem elérhetőek. Vásárló ezen körülményt az internetes megrendelési szolgáltatás használata során tudomásul veszi. Amennyiben Vásárló által ilyen cikk kerül kiválasztásra, a rendelés beérkezését követően METRO erről értesíti, biztosítva a cikk törlésének lehetőségét. Amennyiben METRO a termék más termékkel való pótlását lehetővé tudja tenni, akkor Vásárló ezt az opciót is jogosult választani. A nem aktív cikkek megrendeléséért METRO ezen túlmenően felelősséget nem vállal.

 

A METRO kizárólag a minimum nettó 80.000 értékű vásárló rendeléseket szállítja ki. Ez alatt az érték alatti vásárlói rendelések esetén, a rendszer automatikusan kiszállítási díjat számít fel.

 

A METRO bruttó 10.000 Ft kiszállítási díjat számol fel kiszállításonként.

 

METRO különös gondot fordít arra, hogy a Weboldalon található adatok naprakészek legyenek, mindemellett előfordulhatnak hibás adatok a termék leírásában, avagy árfeltüntetésében. Amennyiben a hibára a megrendelés leadását követően derül fény, METRO Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja, közölve a helyes adatokat és biztosítva a cikk törlésének, avagy – lehetőség szerint - más termékkel való pótlásának lehetőségét, Vásárló választása szerint. A Weboldalon található hibás termék- és ár adatokért METRO ezen túlmenően felelősséget nem vállal.

 

A megrendelt termékek a megrendeléskor érvényes eladási áron kerülnek számlázásra. A megrendelés és a kiszállítás időpontja között bekövetkezett árváltozás a számlázott eladási árat nem módosítja. Mindezen körülményeket Vásárló az egyes megrendelések leadásával tudomásul veszi és elfogadja.

 

METRO a kiszállítást a termékek mindenkori készlete erejéig tudja biztosítani. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a megrendelni kívánt mennyiségben, úgy METRO helyettesítő terméket ajánl fel. Amennyiben Vásárló a helyettesítő termékre nem tart igényt, úgy a megrendelés az elérhető mennyiségben kerül kiszállításra, avagy az érintett cikk a megrendelésből törlésre kerül, tehát adott rendelésbe szereplő termékek utólagos pótszállítását METRO nem vállalja.

 

A megjelölt napokon való kiszállítás feltétele, hogy Vásárló megrendelése a kiválasztott munkanapot megelőző munkanapon 14.00 óráig a Weboldalon keresztül a METRO-hoz beérkezzen. A METRO a megrendelés teljesítését következő megjelölt túranapon kell biztosítania. A határidő betartása tekintetében a megrendelésnek METRO rendszerébe való beérkezése az irányadó.

 

Amennyiben a Weboldalon nem található meg valamilyen termék információ, ebben az esetben a METRO telefonos munkatársa tud felvilágosítást adni az ismert elérhetőségeken. A Weboldalon a 1169/2011/EU rendelet szerinti, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásához szükséges termékinformációk is elérhetőek.

 

A Vásárló, illetve a METRO informatikai rendszerében, avagy webszolgáltatójánál felmerült hibákért METRO felelősségét kizárja. Ilyen esetekben METRO és a Vásárló közösen együttműködve biztosítják a kiszállítási szolgáltatás zavartalanságát, szükség esetén a hagyományos rendelési módok alkalmazásával.

 

További, a megrendelésekkel és a kiszállítás egyéb részleteivel kapcsolatos kérdésekben a Kiszállítási Megállapodás rendelkezései irányadóak.

 

A METRO a Vásárló által megrendelt termékeket Vásárló e célra megjelölt telephelyére leszállítja, Vásárló a termékek ellenértékét a megállapodásban foglaltak szerint a METRO részére megfizeti.

 

Vásárló vállalja, hogy telephelyén a tételes áruátvétel személyi és tárgyi feltételeit teljes körűen biztosítja, így a megjelölt kiszállítási időpontban áruátvételre jogosult személyt biztosít, aki nevében és képviseletében a termékek átvételére jogosult. Szerződő Felek megállapodnak, hogy METRO a szolgáltatást kizárólag abban az esetben képes teljesíteni, amennyiben Vásárló telephelye tehergépjárművel szabályszerűen megközelíthető, továbbá az akadálymentes kirakodás feltételei (a gépjárműből közvetlenül a kiszállítási címre) biztosítottak.

 

4. A rendelhető termékek köre, megrendelés

 

METRO a kiszállítás lehetőségét a metromax.metro.hu weboldalon közzétett listában szereplő termékekre nézve biztosítja. Amennyiben valamelyik megrendelt termék a megrendelés szerinti mennyiségben vagy kiszerelésben nem érhető el, a METRO a vásárló igényéhez illeszkedő helyettesítő terméket ajánlhat fel, amelyről a vásárlót telefonon vagy e-mailben értesíti. METRO a megrendelésekkel kapcsolatban folytatott telefonbeszélgetéseket minőségbiztosítási okokból rögzíti.

 

A METRO jogosult a megrendelések teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban. METRO vállalja, hogy az alvállalkozó kiválasztása során valamennyi, a megrendelés szakszerű teljesítéséhez szükséges kritériumot érvényesít és szigorúan betartat, a termékek kiszállítására kizárólag olyan gépjárművet engedélyez, mely valamennyi, az áru épségét és minőségének megőrzését biztosító berendezéssel fel van szerelve.

 

5. Árak, számlázás, fizetés

 

METRO tájékoztatja Vásárlót, hogy a kiszállítási szolgáltatás keretében megvásárolt termékek vételára a METRO áruházakban alkalmazott akciós és nem akciós polci áraktól eltér. A termékek kiszállítási vételáráról METRO Vásárló részére a megrendelést megelőzően tájékoztatást biztosít a  metromax.metro.hu weboldalon. A vételárat Vásárló a termékek és a számla átvételével  fogadja el. A termékek vételárának a termékek átvételével való elfogadása Vásárló esetleges szavatossági igényeinek érvényesítését, és ennek keretében a vételár esetleges jóváírását nem érinti, jogvesztést nem eredményez.

 

Vásárló vállalja, hogy a termékek esetleges mennyiségi hiányosságait, illetve külsőleg észlelhető minőségi hibáit, bármilyen reklamációs igényét, ide értve az egységcsomagok megbontását követően felismerhető, fuvarozásból eredeztethető hibákat vagy hiányosságokat - a termékek és a számla kézhezvételekor, a tételes áruátvétel során jelzi METRO felé. A Vásárlót megillető szavatossági jogokat jelen rendelkezés nem érinti.

 

Vásárló a termékek ellenértékét, azok átvételével egyidejűleg, készpénzben vagy bankkártyával fizeti meg. Fedezethiány esetén METRO a termékek átadását jogosult megtagadni. A Vásárló által átadott összegről a gépjármű-vezető pénzfizetés esetén bevételi pénztárbizonylatot, egyéb esetben a POS terminálból kinyomtatott fizetési igazolást ad át Vásárló részére. Pénzfizetés esetén a vételárat METRO a gépjármű-vezető által kiállított és a Vásárló képviselője által aláírt pénztárbizonylat alapján tekinti megfizetettnek, ezért Vásárló köteles minden esetben meggyőződni arról, hogy a pénztárbizonylat megfelelő tartalommal került-e kiállításra, és ezt a pénztárbizonylaton aláírásával is tanúsítani. A termékek vételára a termékek ellenértékének teljes és maradéktalan megfizetése esetén minősül kiegyenlítettnek, a termékek vételárának teljes kiegyenlítéséig METRO a termékeken a tulajdonjogát fenntartja. Az alternatív fizetési lehetőségekről METRO időről-időre tájékoztatást biztosít a Vásárló részére.

 

Amennyiben a leszállított termékek hibája, minőségi vagy mennyiségi hiányossága már az átadás-átvétel során egyértelműen felismerhető, úgy Vásárló köteles azt a gépjármű-vezető részére jelezni, és a reklamációval érintett termék teljes METRO egységét METRO részére visszaküldeni. A visszaküldési mennyiséggel és/vagy kiszereléssel kapcsolatos kérdés esetén Vásárló a Törzsáruház kiszállítási részlegével egyeztetve jár el. A visszaküldött termékekről Vásárló a gépjármű-vezető által korrigált szállítólevelet kap, a termékek vételáráról kiállított, korrigált számlát METRO a legközelebbi kiszállítás során juttatja el a Vásárló részére, a reklamációval érintett termékekről kiállított számla számlakorrekció érdekében a visszaküldött termékekkel együtt visszavitelre kerül METRO-hoz. A visszáru értékével korrigált számlaösszeget Vásárló bevételi pénztárbizonylat ellenében köteles a gépjármű-vezető részére megfizetni. METRO a visszáru összegével korrigált számlaösszeget minden esetben, utólag ellenőrzi. Bármely eltérés esetén a különbözet METRO által jóváírásra, illetve Vásárló által megfizetésre kerül.

 

A termékek vételárának teljes kiegyenlítéséig METRO a termékeken a tulajdonjogát fenntartja. Bankkártyás fizetés esetén a vételár megfizetésének időpontja a METRO bankszámláján való jóváírás napja.

 

6. Záró rendelkezések

 

Vásárló vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem teljesít semmilyen kifizetést, hozzájárulást, adományt, barter ügyletet, ajándékot vagy bármilyen értéket képviselő dolog átruházást, akár készpénzben, csekk formájában vagy egyéb módon a METRO Kereskedelmi Kft., vagy bármely más, a METRO Csoporthoz tartozó vállalat képviseletében vagy annak javára, (a) bármely kormányzati tisztviselő vagy alkalmazott részére vagy javára, (b) bármely kormányzati vagy állami ellenőrzés alatt álló intézmény tisztviselője vagy alkalmazottja részére, (c) bármely politikai jelölt vagy politikai párt részére, vagy (d) bármely magánszemély vagy társaság részére azzal a tudattal, vagy gondatlanságból figyelmen kívül hagyva azt a körülményt, hogy a hozzájárulás felajánlása, nyújtása, vagy ígérete, közvetlenül vagy közvetve a fentiekben (a,b,c) meghatározott személyek részére történik. Amennyiben Vásárló a fenti feltételt megsérti, vagy már jelen szerződés megkötését megelőzően megsértette, akkor a METRO Kereskedelmi Kft-nek jogában áll a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amely felmondási jog a szerződésszegésről történt tudomásszerzéstől számított 4 héten belül gyakorolható.

 

Tényleges vagy lehetséges összeférhetetlenség megelőzése érdekében a Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy egyidejűleg semelyik üzleti partnere vagy a konkrét tanácsadási szolgáltatás tartalmához kapcsolódóan eljáró alkalmazottja se legyen köztisztviselő, kormányzati vagy állami alkalmazott, politikai párt vagy hatóság képviselője. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a szerződő partnerek vagy alkalmazottaik helyzetében változás következik be, Vásárló köteles a METRO Kereskedelmi Kft-t haladéktalanul tájékoztatni. A METRO Kereskedelmi Kft. ebben az esetben rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést, ebben az esetben a felmondás jogát a Vásárló értesítésétől vagy a változásra vonatkozó tudomásszerzéstől számított 4 héten belül lehet gyakorolni.

 

A METRO jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen ÁSZF-et bármikor indokolás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

 

A METRO és a Vásárló között fennálló jogviszonyokra a Magyarország területén érvényes jogrend vonatkozik. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen ÁSZF-ből adódó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos valamennyi vitájukat elsősorban peren kívüli megegyezés útján rendezik.

 

A szerződés teljesítése érdekében szükség van rá, hogy a METRO a Vásárló kapcsolattartói (pl. alkalmazottak vagy alvállalkozók) személyes adatait bizonyos mértékig – pl. a szerződéses jogviszony keretében a kapcsolattartókkal folytatott kommunikáció céljából – kezelje. A személyes adatok kezelésére ebben az esetben az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor. A METRO szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke fontosabb az egyes kapcsolattartók saját személyes adataik védelméhez fűződő érdekénél, mivel a kapcsolattartóknak a szerződések teljesítése érdekében végzett szakmai tevékenységük körében számolniuk kell azzal, hogy személyes adataikat megosztják egyes szerződéses partnerekkel. Amennyiben a személyes adatok további megőrzését jogszabály nem írja elő, a személyes adatok a szerződés megszűnését követő 12 hónap elteltével törlésre kerülnek. Ebben az esetben először a személyes adatok bármely egyéb célra történő használatát tiltjuk le, majd a jogszabályban előírt adatmegőrzési időszak leteltekor a személyes adatok törlésre kerülnek. A METRO szolgáltatókat vesz igénybe például a tárhely-szolgáltatás, a karbantartás és más szolgáltatások területén, amely szolgáltatók adatkezelést is végezhetnek. Ezek közé a szolgáltatók között külső cégek és a METRO Csoporthoz tartozó vállalatok is tartoznak. A szolgáltatókkal kötött szerződéses megállapodások révén biztosítjuk, hogy azok a személyes adatok kezelését a GDPR, valamint a hazai jogszabályok előírásainak megfelelően végezzék. Ez arra az esetre is vonatkozik, amikor a személyes adatok kezelésére az EU/EGT területén kívül kerül sor. A GDPR-ban, valamint hazai jogszabályokban biztosított jogaik (pl. a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez és kifogásoláshoz való jog) gyakorlása során az érintettek bármikor a METRO adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak az adatvedelem@metro.co.hu címen.

Vásárló vállalja, hogy az általa a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban megbízott személyeket (alkalmazottak, alvállalkozók és más személyek) a GDPR és a hazai jogszabályok előírásainak megfelelően tájékoztatja személyes adataik kezeléséről. Vásárló szavatol azért, hogy az általa megadott valamennyi személyes adatot a GDPR, valamint a hazai jogszabályok előírásainak megfelelően gyűjtötték össze és bocsátották rendelkezésre.

További ajánlataink
Kíváncsi nagyszerű ajánlatainkra?
akciós katalógusok
Ismerje meg legfrissebb ajánlatainkat az Ön számára.  
Katalógusok
Ne maradjon le aktuális ajánlatainkról!
Regisztráljon hírlevelünkre
Ismerje meg a legfrissebb ajánlatainkat.  
Hírlevél feliratkozás