METRO MAX Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet

 

Kiszállítási szerződés kiegészítő melléklet a Metro Kereskedelmi Kft internetes rendelési felületének használatához.

 

A Kiszállítási Megállapodás megkötése óta eltelt időben METRO olyan informatikai fejlesztéseket hajtott végre, melyek nyomán lehetőség nyílik a kiszállítással megvásárolni kívánt termékek Vásárló általi kiválasztására és megrendelésére, webes felületen keresztül. A webes felület használatához kapcsolódóan a Kiszállítási Megállapodást Szerződő Felek az alábbi rendelkezésekkel egészítik ki.

 

1. Vásárló a METRO által rendelkezésre bocsátott felhasználónév és jelszó segítségével jogosult a kiszállítani kért termékek megrendelését a www.metro.hu weboldalon keresztül leadni (a továbbiakban: Weboldal). A felhasználónevet és a jelszót Vásárló illetéktelenek részére nem teszi hozzáférhetővé, azok használatával kizárólag Vásárló jogosult termékeket megrendelni, a Kiszállítási Megállapodás keretei között. A Weboldalon keresztül leadott megrendelés a hagyományos úton leadott megrendeléssel egyenértékű, arra a Kiszállítási Megállapodás megrendelésre vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

2. A Weboldalon Vásárló rendkívül nagy terjedelmű termék-adatbázisból választhatja ki a megrendelni kívánt termékeket. Vásárló tudomásul veszi, hogy METRO minden igyekezete ellenére előfordulhat, hogy a termék-adatbázisban nem aktív cikkek találhatóak, melyek ténylegesen nem elérhetőek. Amennyiben Vásárló által ilyen cikk kerül kiválasztásra, a rendelés beérkezését követően METRO erről értesíti, biztosítva a cikk törlésének, avagy más termékkel való pótlásának lehetőségét, Vásárló választása szerint. A nem aktív cikkek megrendeléséért METRO ezen túlmenően felelősséget nem vállal.

 

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a termékek Weboldalon keresztül való megrendelését METRO kizárólag a soron következő, időben legközelebbi, esedékes kiszállítási napra biztosítja. Időben előre ezt meghaladóan rendelések leadására nincsen lehetőség, az ilyen megrendelések automatikusan törlésre kerülnek.

 

4. METRO különös gondot fordít arra, hogy a Weboldalon található adatok naprakészek legyenek, mindemellett előfordulhatnak hibás adatok a termék leírásában avagy árfeltüntetésében. Amennyiben a hibára a megrendelés leadását követően derül fény, METRO Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja, közölve a helyes adatokat és biztosítva a cikk törlésének, avagy más termékkel való pótlásának lehetőségét, Vásárló választása szerint. A Weboldalon található hibás termék- és ár adatokért METRO ezen túlmenően felelősséget nem vállal.

 

5. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelt termékek a megrendeléskor érvényes eladási áron kerülnek számlázásra. A megrendelés és a kiszállítás időpontja között bekövetkezett árváltozás a számlázott eladási árat nem módosítja.

 

6. METRO a kiszállítást a termékek mindenkori készlete erejéig tudja biztosítani. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a megrendelni kívánt mennyiségben, úgy METRO helyettesítő terméket ajánl fel. Amennyiben Vásárló a helyettesítő termékre nem tart igényt, úgy a megrendelés az elérhető mennyiségben kerül kiszállításra, avagy az érintett cikk a megrendelésből törlésre kerül.

 

7. A megjelölt napokon való kiszállítás feltétele, hogy Vásárló megrendelése a kiválasztott munkanapot megelőző munkanapon 11.00 óráig a Weboldalon keresztül a METRO-hoz beérkezzen. Amennyiben a megrendelés ennél későbbi időpontban érkezik, úgy az igény fenntartása esetén METRO a megrendelés teljesítését a megjelölt napot követő munkanapon tudja biztosítani. A határidő betartása tekintetében a megrendelésnek METRO rendszerébe való beérkezése az irányadó.

 

8. Amennyiben a Weboldalon nem található meg valamilyen termék információ, ebben az esetben a METRO telefonos munkatársa tud felvilágosítást adni az ismert elérhetőségeken.

 

9. A Vásárló, illetve a METRO informatikai rendszerében, avagy webszolgáltatójánál felmerült hibákért METRO felelősségét kizárja. Ilyen esetekben Szerződő Felek közösen együttműködve biztosítják a kiszállítási szolgáltatás zavartalanságát, szükség esetén a hagyományos rendelési módok alkalmazásával.

 

10. A jelen kiegészítő mellékletben nem szabályozott kérdésekben a Kiszállítási Megállapodás rendelkezései irányadóak.

 

11. Szerződő Felek jelen megállapodást közös átolvasás és értelmezés alapján, jóváhagyólag aláírják.