Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztató személyes adatok védelméről - nyílt hónap

A METRO elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos hazai (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) és EU-s (Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete) jogszabályi rendelkezések betartásával jár el. Az űrlap kitöltése során megadott név és lakcím adatok, továbbá email cím és telefonszám megadása önkéntesen történik. Társaságunk kizárólag a napijegy kiállítása és az azzal történő vásárlás érdekében, az azokhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást. A napijegy kiváltásával neve és lakcíme, hozzájárulása esetén a megadott célra email címe és telefonszáma kerül rögzítésre rendszerünkben a nyílt napok ideje alatt. Vásárlása esetén a számlát (melynek kötelező tartalmi eleme a név és lakcím adat) törvényi kötelezettség alapján a bizonylat megőrzési idő (8 év) végéig tárolunk. Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelés keretében a METRO az adatokat a düsseldorfi központja részére megküldje. A METRO Kereskedelmi Kft. minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. Adatfeldolgozásra nem kerül sor.

Ha úgy érzi, hogy Társaságunk megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza .

Amennyiben személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor az info@metro.co.hu email címen, illetve 2040 Budaörs, Keleti utca 3. szám alatti székhelyünkre küldött levél formájában vegye fel velünk a kapcsolatot.

NAIH nyilvántartási szám: NAIH -138 670 /201 8, NAIH-139249/2018, NAIH-139250/2018

 

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

1. Bevezető

A METRO Kereskedelmi Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési elvek és elvárások betartásával jár el.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Információ szabadságról szóló törvény) 5.§ (1) bekezdése értelmében személyes adat az érintett hozzájárulása, illetve törvény, és törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet alapján kezelhető.

Jelen tájékoztatóval az a célunk, hogy biztosítsuk Önnek valamennyi szükséges információt ahhoz, hogy személyes adatainak kezeléséről tájékozott döntést hozhasson.

2. A személyes adat és kezelése

Az Információ szabadságról szóló törvény 3.§- ának 2. pontja meghatározza a személyes adat fogalmát. Eszerint bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés személyes adatnak minősül.

Személyes adatként kezelünk és védünk valamennyi, Ön által weboldalunkon keresztül, a regisztráció során, valamint Önéletrajzában beküldött információt. Az adatok közlését úgy tekintjük, hogy ezzel Ön ezen adatok kezeléséhez hozzájárulását adta.

Tájékoztatjuk, hogy az online Önéletrajz feltöltés almenü regisztrációs kérdőívének kötelezően kitöltendő rovataiban szereplő adatok hiányában nem tudjuk felvenni Önt HR adatbázisunkba, mivel ezen információk a kiválasztási eljáráshoz elengedhetetlenül szükségesek.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott adatok valóságtartalmáért Önt felelősség terheli. Hiányos-, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a kiválasztási eljárásból való kizárást, valamint a munkaviszony megszüntetését vonhatja maga után.

Személyes adatait adatkezelőként kizárólag a METRO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Keleti utca 3.) kezeli, azokat – egyes munkakörök esetében – kizárólag a METRO vállalatcsoport központja részére teszi hozzáférhetővé. Az adatok tárolását 2040 Budaörs, Keleti utca 3. szám alatti székhelyünkön, szigorú biztonsági intézkedések mellett biztosítjuk. Az adatkezelési folyamatban résztvevő munkavállalók titoktartási kötelezettség alá tartoznak. Az adatok továbbítására harmadik országba nem kerül sor. Adatfeldolgozót jelenleg nem veszünk igénybe. Amennyiben erre a későbbiekben sor kerül, arról tájékoztatást biztosítunk.

3. Az adatkezelés célja, időtartama

Az adatok kezelésének célja új munkatársaink keresése, kiválasztása, az Ön tájékoztatása a végzettségének, képzettségének és elképzeléseinek megfelelő álláspályázatainkról.

Részünkre megküldött adatait a regisztráció időpontjától számított egy évig kezeljük és őrizzük, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül töröljük nyilvántartásunkból.

Amennyiben ezen időtartam alatt Önt munkatársaink között üdvözölhetjük, úgy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban elsődlegesen a munkajogi jogszabályi rendelkezések irányadóak.

4. Az adatok módosítása, törlése, tájékoztatás-kérés

Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti. Kérjük, hogy ezen igényét a job@metro.co.hu e-mail címre, avagy 2040 Budaörs, Keleti utca 3. szám alatti székhelyünkre küldött, a HR Osztály részére címzett levél útján jelezze nekünk.

Ugyanezen elérhetőségeken várjuk bármely kérdését, észrevételét személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az Információ szabadságról szóló törvény és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartását az Adatvédelmi Hatóság ellenőrzi. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Adatvédelmi Hatóság részére bejelentést lehet tenni, melyet az Adatvédelmi Hatóság kivizsgál.

Ezen túlmenően az Adatvédelmi Törvény a személyes adatokkal kapcsolatos jogok megsértése esetére bírósági jogvédelmet tesz lehetővé, mely alapján az érintett a jogsértővel szemben, soron kívüli eljárásban jogvédelmet kérhet. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes, azonban a per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

6. Összefoglaló

Reméljük, hogy fenti tájékoztatónkkal sikerült valamennyi, személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésére választ adnunk. Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a job@metro.co.hu e-mail címen, illetve 2040 Budaörs, Keleti utca 3. szám alatti székhelyünkre küldött levél formájában.

Pályázatához ezúton is sok sikert kívánunk!

A METRO csapata
NAIH- 58320/2012