Üzletszabályzat

METRO Kereskedelmi Kft.
2040 Budaörs, Keleti utca 3.
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-069282

 

Beszállítóknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzletszabályzata

 

Alkalmazandó 2020. december 09-től visszavonásig.

 

METRO Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: METRO) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (5) és (6) bekezdésében, a Törvény hatálya alá tartozó beszállítóknak (továbbiakban: Beszállítók) nyújtható, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó feltételeket az alábbiak szerint határozza meg:

 

1.     A szolgáltatások nyújtásának feltételei 

Beszállítóknak nyújtható szolgáltatások meghatározása, legmagasabb díja

METRO Kereskedelmi Kft. a Beszállítók számára az alábbi szolgáltatások nyújtását vállalja:

METRO az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokat, illetve azok bármelyikét a felek megállapodása alapján, METRO által az adott Beszállítóval kötött írásbeli szerződésben meghatározott feltételek szerint teljesíti. A szerződésben határozzák meg a felek, hogy a Beszállító a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatások közül mely szolgáltatásokat és milyen módon fogja igénybe venni.

A METRO által nyújtott szolgáltatásért fizetendő, az 1. pontban meghatározott legmagasabb díj keretén belül meghatározott díj ugyancsak a METRO és a Beszállító között létrejött szerződésben kerül meghatározásra, a Beszállító által ténylegesen igénybe vett szolgáltatások/résszolgáltatások és a jogviszonyt érintő egyéb szempontok figyelembevételével.

 

2. Beszállítói körbe történő bekerülés feltétele

METRO beszállítói körébe történő bekerülés feltétele, hogy METRO és a Beszállítók között írásbeli szerződés jöjjön létre, amelyben a felek a közöttük létrejövő jogviszony valamennyi lényeges feltételében megállapodnak. Ezen túlmenően METRO beszállítói körébe való bekerülésnek egyéb feltétele nincsen.

 

3. Beszállítói körből történő kikerülés feltétele

A METRO beszállítói körből a Beszállító akkor kerül ki, ha megszűnik közöttük a szerződéses jogviszony. Ez történhet a felek közös megállapodása alapján, vagy a határozott időre, illetve feltételhez kötött szerződés esetében a határozott idő lejárta vagy a feltétel bekövetkezése miatt, továbbá ha a szerződést valamelyik fél a szerződésben meghatározottak, vagy a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint felmondja, vagy attól eláll.

 

4. Az Üzletszabályzat módosítása

METRO jogosult a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat bármikor módosítani, köteles azonban az Üzletszabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét honlapján megjelentetni. A módosított Üzletszabályzat csak a megjelentetés időpontjától kezdődően alkalmazható. A módosítás a Beszállítókkal már megkötött szerződésekre nem hat ki, a már megkötött szerződések csak a felek közös megállapodásával módosíthatók.

 

5. Az Üzletszabályzat alkalmazása

A jelen Üzletszabályzat METRO és a Beszállítók viszonyában általános szerződési feltételnek minősül. METRO és a Beszállító jogviszonyára vonatkozó, a jelen Üzletszabályzatban nem szereplő feltételeket a felek a közöttük létrejövő szerződésben rendezik. Ennek kialakítása során METRO köteles a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat figyelembe venni.


Budaörs, 2020. december 09.

METRO Kereskedelmi Kft.


Közzétéve a METRO honlapján 2020. december 09.

További ajánlataink
Vásárolni szeretne?
Igényeljen metro kártyát
Ha még nem METRO vásárló, tudja meg, hogyan csatlakozhat hozzánk.
Kártyaigénylés
Korszerű honlapra vágyik?
Hozza létre saját honlapját ingyen
Tudja meg, mennyi lehetősége rejlik honlapkészítő felületünkön.
Bővebben