Benei

Benei
Cégtörténet:
A BENEI és Társa Kft egy cukrász dinasztiára épülő vállalkozás, amelynek alapjait a Benei nagyszülők és szülők korábbi cukrászata jelentette. Az 1900-as évek elejétől kezdődően a család színvonalas cukrászdát üzemeltetett Berettyóújfaluban. Az idő múlásával azonban a cég komoly fejlődésen ment keresztül, és ezzel egyidejűleg előbb Debrecenbe, majd Budapestre került át a székhely.
Itt dolgoztak családtagként később, a jelenlegi cég tulajdonosai és vezetői Benei László és felesége is. A cukrászdában nélkülözhetetlen ostyakészítés az ő feladatuk közé tartozott, amely tevékenység egyre komolyabb szerepet kapott a vállalkozás és az ő életükben. Ez odáig vezetett, hogy 1983-ban önálló családi vállalkozássá vált és fő tevékenységüket Budakeszin, cukrász és ostyakészítőként végezték.

A cég már akkor is kiváló minőségre törekedett, amit leginkább a partnerekként és megrendelőként 1985-ben megjelenő akkori nagy hazai cégek, mint az ÁFÉSZ, KÖZÉRT, Csemege, illetve később a Meinl, Kaisers stb.,is fémjeleztek.
Ezek a sikerek nagy lendületet adtak a kezdetben 2-3 főt foglalkoztató vállalkozásnak, amelynek dolgozói létszáma rövidesen 15 főre emelkedett. 1992-ben helyezték üzembe az első automata ostyakészítő gépsort, amivel szinte egyidejűleg új termék készítésének lehetősége is megnyílott.

1995-ben már külföldi piacra is dolgoztak. Ausztria, Szlovákia és Románia volt a partner, amelyek azóta is a cég kiemelt megrendelőiként számítanak.
Ezek a sikerek a cég további fejlesztését igényelték, aminek eredményeképpen az egyéni vállalkozásból betéti társaság lett. A dolgozói létszám felduzzadt immáron 40 főre, és 1996-ban üzembe helyezték az első automata nápolyigyártó gépsort.

A termelés és a piac bővülése rövidesen éreztette hatását és már szűknek bizonyult a Budakeszi üzem. Új helyet kellett keresni, amire 1997-ben találtak rá Budapesten a Bogáncs utcában. Ekkor vásárolták meg, és alakították át a korábban felszámolt rákospalotai tejüzemet. A 30000 m2-es terület és a rajta elhelyezkedő 7500m2-es ingatlan már alkalmasnak mutatkozott a fejlesztési elképzelések megvalósításához.
Az új termelő üzem kialakítása kb. 2-3 évet vett igénybe és 2000-ben megtörténhetett az átköltözés. Ezzel egyidejűleg a korábbi betéti társaságból, korlátolt felelősségű társaság lett és a dolgozói létszám is megnövekedett 100-130 főre.

A fejlődés nem csupán a cég nagyságában mutatkozott meg, hanem új termékek is megjelentek, amelyekkel új technológia alkalmazására is sor került. Az édes és sós teasütemények széles palettája került föl a sokféle nápolyi mellé a terméklistára. Az ehhez szükséges gyártó és csomagoló gépek alkalmazása pedig a szakmai színvonalat növelték.
Ez a hatalmas fejlesztés a piacon is előrelépést jelentett. A hazai és a korábban már említett külföldi megrendelőkön kívül, újabb országok megrendelői kerültek e palettára. Így szállítanak immáron Németországba, Olaszországba, valamint a tengerentúlon Kanada és USA lett a partnerük.

Cégfilozófia:
Nekünk, a Benei és Társa Kft menedzsmentjének alapvető stratégiája az eddig elért piaci pozíciók megtartása, és lehetőség szerinti növelése, elsősorban a hazai piacokon, amit bővülő termékválasztékkal és a kiváló minőséggel szeretnénk elérni.
Édesipari üzemünk különös hangsúlyt helyez a táplálkozástudomány eredményeinek gyakorlati alkalmazására, ezért termékeink előállítása során csak a bizonyítottan jóminőségű alapanyagokat használjuk fel.
Szeretnénk megőrizni és továbbfejleszteni a magyar édesipar és cukrászmesterség hagyományait, és ízvilágát.
Minden termékünkre jellemző, hogy azokat az elvárható legnagyobb gondossággal állítjuk elő, és teljes garanciát vállalunk arra, hogy biztonsággal fogyaszthatók.

A Benei Kft. megtette Magyarországon azt a lépést, hogy az általa gyártott összes termékében kizárólag alacsony transz-zsírsav tartalmú alapanyagokat, zsiradékokat használ fel a fogyasztók egészségének védelméért.
A beszállítókkal megkötötte azokat az egyedi szerződéseket, amelyek változatlan minőségben garantálják a folyamatos alapanyag ellátást. Tette ezt annak ismeretében is, hogy az új alapanyagok magasabb beszerzési költsége többletterhet ró a vállalatra.

A cégünknek mind üzleti filozófiájában, mind minőségpolitikájában, mint egy jól működő vállalkozásnak a tőle elvárható körültekintéssel kell az új tudományos eredmények felé is fordulnia. Technológiai fejlesztéseibe mindinkább beépülve a modern élettani és táplálkozástudományi eredményeket.
Ezen felül maradéktalanul meg kívánunk felelni a termékeinkre, és a cégünk működésére vonatkozó hazai, és nemzetközi jogszabályi, és hatósági követelményeknek.

Társaságunk vezetése elkötelezett a folyamatos fejlődés mellett, amely egyaránt magába foglalja a műszaki fejlesztést, és az élelmiszerbiztonsági rendszer tökéletesítését. A munka során folyamatos minőségellenőrzést végzünk annak érdekében, hogy termékeink megfeleljenek a vevők által támasztott igényeknek.
Ezt támasztja alá a cégünknél alkalmazott IFS élelmiszer-biztonsági és nyomonkövethetőségi rendszerünk is.
A kitűzött minőségpolitikai és termelési célokat csak munkájára és környezetére igényes, magasan kvalifikált vezetőkkel, és lelkiismeretes dolgozókkal valósíthatjuk meg.

Elvárjuk, hogy minden vezető és dolgozó azonosuljon a menedzsment ilyen irányú célkitűzéseivel, továbbá személyes példamutatásával járuljon hozzá az üzleti és szakmai sikerekhez.