ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a METRO Kereskedelmi Kft. Hírlevél Szolgáltatásához

 

 

Bevezető

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a METRO Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: METRO) elektronikusan küldött Hírlevelével kapcsolatos személyes adatkezelésére vonatkozik. Felhasználó az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki adatainak megadásával jogosulttá vált a Hírlevél Szolgáltatás igénybevételére. A jelen Adatkezelés Tájékoztató megismerése után a METRO hírlevelére történő regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a METRO ezen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

 

Adatkezelés elvei

 

A Hírlevél Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a METRO a Felhasználók személyes adatainak tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli. A METRO kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozáskor hozzájárulását adta. A METRO a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden technikai/szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa.

 

Adatkezelés célja

 

A METRO Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének célja a Felhasználó részére hírlevél küldése az e célból regisztrált Felhasználók részére, tájékoztatás az METRO által forgalmazott termékekkel és nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információkról, továbbá a Felhasználó piackutatási célból történő megkeresése a METRO szolgáltatások fejlesztése, optimalizálása érdekében.

 

Adatkezelés jogalapja

 

A személyes adatok felvétele és kezelése a Hírlevél Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a hírlevélre történő regisztráció alkalmával, a jelölőnégyzet kipipálásával ad meg. A METRO Hírlevél Szolgáltatása kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok (név, email cím) felvételére és kezelésére kerül sor. A METRO által a Hírlevél Szolgáltatás során kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, és reklámszabályok, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§- a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény határozzák meg. A honlapon ún. cookie-kat (más néven sütiket, azaz kisméretű információcsomagokat) használunk, amelyek akkor töltődnek a Felhasználó számítógépére, amikor a webhelyre látogat. A cookiek használata növeli a böngészési élményt azzal, hogy lehetővé teszi a felhasználó böngésző beállításainak azonosítását. Amennyiben a Felhasználó többet szeretne megtudni az oldalon működő cookiek-ról vagy módosítana beállításokon akkor látogassa meg cookie tájékoztató oldalunkat. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A METRO a Hírlevél Szolgáltatás működtetése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

Adatkezelés időtartama

 

A METRO a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó Hírlevél Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatait. A METRO a Hírlevél Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűntével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján törli, az adatkezelést megszünteti. A METRO Hírlevél Szolgáltatásáról a regisztrációs felületen feltüntetett linkkel bármikor lehetőség van leiratkozni, mely az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának minősül, így a METRO a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a hírlevél küldése céljából korábban megadott felhasználói személyes adatokat.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

 

1. Adatok módosítása, törlése, zárolása

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az info@metro.co.hu címen.

 

2. Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult a METROtól tájékoztatást kérni a Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@metro.co..hu címen. A Felhasználó kérelmére a METRO tájékoztatást ad a Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A METRO a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen és amennyiben a METRO a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

 

4. Jogorvoslat

Ha a Felhasználó (vagy érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36-1-3911400

 

Jelen adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-72761/2014

További ajánlataink
Kíváncsi nagyszerű ajánlatainkra?
akciós katalógusok
Ismerje meg legfrissebb ajánlatainkat az Ön számára.
Katalógusok
Ne maradjon le aktuális ajánlatainkról!
Regisztráljon hírlevelünkre
Ismerje meg a legfrissebb ajánlatainkat.
Hírlevél feliratkozás