Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Üzletszabályzat

METRO Kereskedelmi Kft.
2040 Budaörs, Keleti utca 3.
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-069282


Beszállítóknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos
ÜZLETSZABÁLYZATA

Alkalmazandó 2018. november 7-tól visszavonásig.

METRO Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: METRO) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (5) és (6) bekezdésében, a Törvény hatálya alá tartozó beszállítóknak (továbbiakban: Beszállítók) nyújtható, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó feltételeket az alábbiak szerint határozza meg:

1. A szolgáltatások nyújtásának feltételei
Beszállítóknak nyújtható szolgáltatások meghatározása, legmagasabb díja
METRO Kereskedelmi Kft. a Beszállítók számára az alábbi szolgáltatások nyújtását vállalja:

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás tartalmának meghatározása Szolgáltatásért fizetendő legmagasabb díj
1. Marketing díj I. (kizárja a Marketing díj II. egyidejű alkalmazását)

A díj a szállítónak nyújtott marketing szolgáltatások ellenértékét tartalmazza. A marketing szolgáltatás az alábbiakat foglalja magában:
- fotó, dia költség
- időszakos METRO reklámkiadványban szereplőhirdetés (kép és/vagy szöveg, nyomtatott és /vagy digitális formátum), mely a szállító arculatának, termékeinek reklámozását biztosítja, melyet a szállító szerkeszt,
- Competence katalógus
- Gourmand katalógus
- Image katalógus – mely a szállító arculatának, termékeinek reklámozását biztosítja, melyet a szállító szerkeszt.

30%
2. Marketing díj II. / (kizárja a Marketing díj I. egyidejű alkalmazását)

A díj a szállítónak nyújtott marketing szolgáltatások ellenértékét tartalmazza. A marketing szolgáltatás az alábbiakat foglalja magában:
- fotó, dia költség
- időszakos METRO reklámkiadványban szereplő hirdetés (kép és/vagy szöveg, nyomtatott és /vagy digitális formátum), mely a szállító arculatának, termékeinek reklámozását biztosítja, melyet a szállító szerkeszt,
- Competence katalógus
- Gourmand katalógus
- Image katalógus – mely a szállító arculatának, termékeinek reklámozását biztosítja, melyet a szállító szerkeszt.

40.000.000,-Ft
3. Metro Link
rendszerhasználati díj 
A szállító a METRO DWH adatbázisán keresztül adatokhoz és jelentésekhez juthat hozzá saját felhasználás céljából. Az elszámolás módja: havi átalány formájában vagy esetenként, utólag elszámolandó díj. A csomag1 fix összeg􀄦, a csomag 2 és 3 pedig %-os. Csomag1:
5.000.000 Ft
Csomag2 és
Csomag3: 10%
4. Áruházi promóciós díj I.
(kizárja az Áruházi
promóciós díj II. egyidejű alkalmazását)

- Kóstoltatás (áruházban)
- másodkihelyezés (bejárat, raklap, raklapsziget, polcvégek, display)
- planogram
- termékbemutató
- áruházi plakátok
- a promóció bemutatáshoz kapcsolódó másodkihelyezés
- a szállító termékeinek promóciója a METRO weboldalán.
Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj.

35%
5. Áruházi promóciós díj II.
(kizárja az Áruházi
promóciós díj I. egyidejű
alkalmazását) 
- Kóstoltatás (áruházban)
- másodkihelyezés (bejárat, raklap, raklapsziget, polcvégek, display)
- planogram
- termékbemutató
- áruházi plakátok
- a promóció bemutatáshoz kapcsolódó másodkihelyezés
- a szállító termékeinek promóciója a METRO weboldalán.
Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj.
35.000.000,-Ft
6. Vevőakadémia
marketing díj 
A szállító termékeinek reklámozása kóstoltatások, főzőtanfolyamok keretében, a szállító márkatermékeinek megjelenítése. Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj.
5.000.000,-Ft
7. Promóciós díj I.  - Óriásplakátok, fényreklámok
- Image oldal (szállító márkajelzése és márkatermékeinek megjelentetése nyomtatott és/vagy digitális formátumban
- Banner nyomtatott és/vagy digitális formátumban
- Szezonális termékek megjelenítése
- Egyéb külsű egyedi megjelenés (bevásárlókocsi, gépjárműfelület)
- Nem időszakos reklámkiadványok
Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj.

30%
8. Promóciós díj II.  - Óriásplakátok, fényreklámok
- Image oldal (szállító márkajelzése és márkatermékeinek megjelentetése nyomtatott és/vagy digitális formátumban
- Banner nyomtatott és/vagy digitális formátumban
- Szezonális termékek megjelenítése
- Egyéb külső egyedi megjelenés (bevásárlókocsi, gépjármű felület)
- Nem időszakos reklámkiadványok
Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj.
65.000.000,-Ft
9. Optimális rendelési
rendszer szolgáltatás 
Központosított rendelés, csökkentett frekvencia és központosított számlázás. A rendelő fél rendelési rendszere olyan módon küldi a rendeléseket, hogy a szállító nagymértékben tudja csökkenteni a termék beszállításához kapcsolódó költségeket. 5%
10. Hatékony rendelési
folyamat szolgáltatás 
A rendelőfél olyan rendelési rendszert tart fenn, amely optimális számú kiszolgálást okoz a szállító oldalán
aggregát mennyiségek rendelése raklapsor/fél raklap/fél kamion/teljes kamion szinten legnagyobb beszállítási költséghatékonyságot előidézve a rendelő fél igényeihez mérten.

3%
11. Költség visszatérítés  Közvetített szolgáltatás, ami laborvizsgálati és audit
díjat tartalmaz.

1.000.000,-Ft
12. Piacszervezési díj A szállítók termék innovációs törekvéseinek támogatása, elősegítve a fogyasztók igényeinek jobb kielégítését. A beszerzések ütemezett, kalkulálható lebonyolításának elősegítése külön tenderek kiírásával. Szaktanácsadás nyújtása előzetesen megállapodott témakörökben. A szállítók tájékoztatása az aktuális általános stratégiai irányvonalakról, új kereskedelmi tendenciákról, fogyasztói szokásokról. Támogatás nyújtása más országokban lévő beszerzési társulással való kapcsolatfelvételben, tárgyalások szervezésében.
6%

 

METRO az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokat, illetve azok bármelyikét a felek megállapodása alapján, METRO által az adott Beszállítóval kötött írásbeli szerződésben meghatározott feltételek szerint teljesíti. A szerződésben határozzák meg a felek, hogy a Beszállító a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatások közül mely szolgáltatásokat és milyen módon fog igénybe venni.

A METRO által nyújtott szolgáltatásért fizetendő, az 1. pontban meghatározott legmagasabb díj keretén belül meghatározott díj ugyancsak a METRO és a Beszállító között létrejött szerződésben kerül meghatározásra, a Beszállító által ténylegesen igénybe vett szolgáltatások/résszolgáltatások és a jogviszonyt érintő egyéb szempontok figyelembevételével.

2. Beszállítói körbe történő bekerülés feltétele

METRO beszállítói körébe történő bekerülés feltétele, hogy METRO és a Beszállítók között írásbeli szerződés jöjjön létre, amelyben a felek a közöttük létrejövő jogviszony valamennyi lényeges feltételében megállapodnak. Ezen túlmenően METRO beszállítói körébe való bekerülésnek egyéb feltétele nincsen.

3. Beszállítói körből történő kikerülés feltétele

A METRO beszállítói körből a Beszállító akkor kerül ki, ha megszűnik közöttük a szerződéses jogviszony. Ez történhet a felek közös megállapodása alapján, vagy a határozott időre, illetve feltételhez kötött szerződés esetében a határozott idő lejárta vagy a feltétel bekövetkezése miatt, továbbá ha a szerződést valamelyik fél a szerződésben meghatározottak, vagy a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint felmondja, vagy attól eláll.

4. Az Üzletszabályzat módosítása

METRO jogosult a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat bármikor módosítani, köteles azonban az Üzletszabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét honlapján megjelentetni. A módosított Üzletszabályzat csak a megjelentetés időpontjától kezdődően alkalmazható. A módosítás a Beszállítókkal már megkötött szerződésekre nem hat ki, a már megkötött szerződések csak a felek közös megállapodásával módosíthatók.

5. Az Üzletszabályzat alkalmazása

A jelen Üzletszabályzat METRO és a Beszállítók viszonyában általános szerződési feltételnek minősül. METRO és a Beszállító jogviszonyára vonatkozó, a jelen Üzletszabályzatban nem szereplő feltételeket a felek a közöttük létrejövő szerződésben rendezik. Ennek kialakítása során METRO köteles a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat figyelembe venni.

Budaörs, 2018. november 7.
METRO Kereskedelmi Kft.
Közzétéve a METRO honlapján 2018. november 7.