Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Üzletszabályzat

METRO Kereskedelmi Kft.
2040 Budaörs, Keleti utca 3.
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-069282


Beszállítóknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos
ÜZLETSZABÁLYZATA

Alkalmazandó 2019. március 1. napjától visszavonásig.

METRO Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: METRO) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (5) és (6) bekezdésében, a Törvény hatálya alá tartozó beszállítóknak (továbbiakban: Beszállítók) nyújtható, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó feltételeket az alábbiak szerint határozza meg:

1.     A szolgáltatások nyújtásának feltételei

Beszállítóknak nyújtható szolgáltatások meghatározása, legmagasabb díja
METRO Kereskedelmi Kft. a Beszállítók számára az alábbi szolgáltatások nyújtását vállalja:

Szolgáltatás Megnevezése

Szolgáltatás Tartalmának Meghatározása

Szolgáltatásért Fizetendő Legmagasabb Díj

1. Marketing díj

A díj a szállítónak nyújtott marketing szolgáltatások ellenértékét tartalmazza. A marketing szolgáltatás az alábbiakat foglalja magában:

- fotó, dia költség

- időszakos METRO reklámkiadványban szereplőhirdetés (kép és/vagy szöveg, nyomtatott és /vagy digitális formátum), mely a szállító arculatának, termékeinek reklámozását biztosítja, melyet a szállító szerkeszt

-Competence katalógus

-Gourmand katalógus

- Image katalógus – mely a szállító arculatának, termékeinek reklámozását biztosítja, melyet a szállító szerkeszt.

30% / 40.000.000,- Ft

2. Metro Link
rendszerhasználati díj

A szállító a METRO DWH adatbázisán keresztül adatokhoz és jelentésekhez juthat hozzá saját felhasználás céljából. Az elszámolás módja: havi átalány formájában vagy esetenként, utólag elszámolandó díj. A csomag1 fix összeg, a csomag 2 és 3 pedig %-os.

Csomag1:
5.000.000 Ft
Csomag2 és
Csomag3: 10%

3. Áruházi promóciós díj

- Kóstoltatás (áruházban)

- másodkihelyezés (bejárat, raklap, raklapsziget, polcvégek, display)

- planogram

- a szállító termékeinek promóciója a METRO weboldalán.
Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj.

35% / 35.000.000,- Ft

4. Vevőakadémia
marketing díj

A szállító termékeinek reklámozása főzőtanfolyamok keretében, a szállító márkatermékeinek megjelenítése.

Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj.

5.000.000,-Ft

5. Promóciós díj

- Óriásplakátok, fényreklámok

- Image oldal (szállító márkajelzése és márkatermékeinek megjelentetése nyomtatott és/vagy digitális formátumban

- Banner nyomtatott és/vagy digitális formátumban

- Szezonális termékek megjelenítése

- Egyéb külső egyedi megjelenés (bevásárlókocsi, gépjárműfelület)

- Nem időszakos reklámkiadványok

Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj.

30% / 65.000.000,- Ft

6. Optimális rendelési
rendszer szolgáltatás

Központosított rendelés, csökkentett frekvencia és központosított számlázás. A rendelő fél rendelési rendszere olyan módon küldi a rendeléseket, hogy a szállító nagymértékben tudja csökkenteni a termék beszállításához kapcsolódó költségeket.

5%

7. Hatékony rendelési
folyamat szolgáltatás

A rendelő fél olyan rendelési rendszert tart fenn, amely optimális számú kiszolgálást okoz a szállító oldalán
aggregát mennyiségek rendelése raklapsor/fél raklap/fél kamion/teljes kamion szinten legnagyobb beszállítási költséghatékonyságot előidézve a rendelő fél igényeihez mérten.

3%

8. Minőségbiztosítási díj

Közvetített szolgáltatás, ami laborvizsgálati és audit díjat tartalmaz.

1.000.000,-Ft

9. Piacszervezési díj

A szállítók termék innovációs törekvéseinek támogatása, elősegítve a fogyasztók igényeinek jobb kielégítését. A beszerzések ütemezett, kalkulálható lebonyolításának elősegítése külön tenderek kiírásával. Szaktanácsadás nyújtása előzetesen megállapodott témakörökben. A szállítók tájékoztatása az aktuális általános stratégiai irányvonalakról, új kereskedelmi tendenciákról, fogyasztói szokásokról. Támogatás nyújtása más országokban lévő beszerzési társulással való kapcsolatfelvételben, tárgyalások szervezésében.

6%


METRO az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokat, illetve azok bármelyikét a felek megállapodása alapján, METRO által az adott Beszállítóval kötött írásbeli szerződésben meghatározott feltételek szerint teljesíti. A szerződésben határozzák meg a felek, hogy a Beszállító a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatások közül mely szolgáltatásokat és milyen módon fog igénybe venni.

A METRO által nyújtott szolgáltatásért fizetendő, az 1. pontban meghatározott legmagasabb díj keretén belül meghatározott díj ugyancsak a METRO és a Beszállító között létrejött szerződésben kerül meghatározásra, a Beszállító által ténylegesen igénybe vett szolgáltatások/résszolgáltatások és a jogviszonyt érintő egyéb szempontok figyelembevételével.

2.     Beszállítói körbe történő bekerülés feltétele

METRO beszállítói körébe történő bekerülés feltétele, hogy METRO és a Beszállítók között írásbeli szerződés jöjjön létre, amelyben a felek a közöttük létrejövő jogviszony valamennyi lényeges feltételében megállapodnak. Ezen túlmenően METRO beszállítói körébe való bekerülésnek egyéb feltétele nincsen.

3.     Beszállítói körből történő kikerülés feltétele

A METRO beszállítói körből a Beszállító akkor kerül ki, ha megszűnik közöttük a szerződéses jogviszony. Ez történhet a felek közös megállapodása alapján, vagy a határozott időre, illetve feltételhez kötött szerződés esetében a határozott idő lejárta vagy a feltétel bekövetkezése miatt, továbbá ha a szerződést valamelyik fél a szerződésben meghatározottak, vagy a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint felmondja, vagy attól eláll.

4.     Az Üzletszabályzat módosítása

METRO jogosult a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat bármikor módosítani, köteles azonban az Üzletszabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét honlapján megjelentetni. A módosított Üzletszabályzat csak a megjelentetés időpontjától kezdődően alkalmazható. A módosítás a Beszállítókkal már megkötött szerződésekre nem hat ki, a már megkötött szerződések csak a felek közös megállapodásával módosíthatók.

5.     Az Üzletszabályzat alkalmazása

A jelen Üzletszabályzat METRO és a Beszállítók viszonyában általános szerződési feltételnek minősül. METRO és a Beszállító jogviszonyára vonatkozó, a jelen Üzletszabályzatban nem szereplő feltételeket a felek a közöttük létrejövő szerződésben rendezik. Ennek kialakítása során METRO köteles a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat figyelembe venni.

Budaörs, 2019. március 1.
METRO Kereskedelmi Kft.

Közzétéve a METRO honlapján 2019. február 28. napján