Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Üzletszabályzat

METRO Kereskedelmi Kft.
2040 Budaörs, Keleti utca 3.
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-069282

Beszállítóknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos

ÜZLETSZABÁLYZATA

Alkalmazandó 2018. június 11-től visszavonásig.
METRO Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: METRO) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (5) és (6) bekezdésében, valamint a 2010. évi CLXVIII. Törvény (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Törvény hatálya alá tartozó beszállítóknak (továbbiakban: Beszállítók) nyújtható, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó feltételeket az alábbiak szerint határozza meg:

1.
A szolgáltatások nyújtásának feltételei

Beszállítóknak nyújtható szolgáltatások meghatározása, legmagasabb díja
METRO Kereskedelmi Kft. a Beszállítók számára az alábbi szolgáltatások nyújtását vállalja:

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás tartalmának meghatározása Szolgáltatásért fizetendő legmagasabb díj
1.Marketing díj I. (kizárja a Marketing díj II. egyidejű alkalmazását)

A díj a szállítónak nyújtott marketing szolgáltatások ellenértékét tartalmazza. Az elszámolás havi átalány formájában történik, melynek alapja az adott időszak forgalma. A marketing szolgáltatás az alábbiakat foglalja magában:

 - Fotó, dia költség

 - időszakos METRO reklámkiadványban szereplő hirdetés (kép és/vagy szöveg, nyomtatott és /vagy digitális formátum), mely a szállító arculatának, termékeinek reklámozását biztosítja, melyet a szállító szerkeszt.
30%
2. Marketing díj II. / (kizárja a Marketing díj I. egyidejű alkalmazását)

A díj a szállítónak nyújtott marketing szolgáltatások ellenértékét tartalmazza. Az elszámolás havi átalány formájában történik, melynek alapja az adott időszak forgalma. A marketing szolgáltatás az alábbiakat foglalja magában:

 - Fotó, dia költség

 - időszakos METRO reklámkiadványban szereplő hirdetés (kép és/vagy szöveg, nyomtatott és /vagy digitális formátum), mely a szállító arculatának, termékeinek reklámozását biztosítja, melyet a szállító szerkeszt.
40.000.000,-Ft
3. Metro Link hozzáférési díj A szállító a METRO DWH adatbázisán keresztül standard forgalmi adatokhoz és elemzésekhez juthat saját felhasználás céljából (1. sz. csomag). Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj 5.000.000,-Ft
4. Metro Link rendszerhasználati díj

A szállító a METRO DWH adatbázisán keresztül rendszeresen forgalmi adatokhoz és elemzésekhez juthat hozzá, saját felhasználás céljából, az alábbiak szerint:

2. sz. csomag: vevőcsoportos bontásban

3. sz. csomag: termékkategória szintű bontásban

Az elszámolás havi átalány formájában történik, melynek alapja az adott időszak forgalma.
10%
5. Metro piacinformációs díj A szállítók termékfejlesztési törekvéseinek támogatása a vevők visszajelzései alapján, piackutatási eredmények megosztása a szállítókkal a hatékonyabb termelés valamint az önköltség csökkentése érdekében. Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj. 5.000.000,-Ft
6. Áruházi promóciós díj I. (kizárja az Áruházi promóciós díj II. egyidejű alkalmazását) - kóstoltatás - másodkihelyezés (bejárat, raklap, raklapsziget, polcvégek, display) - planogram - termékbemutató - áruházi plakátok Az elszámolás havi átalány formájában történik, melynek alapja az adott időszak forgalma. 35%
7. Áruházi promóciós díj II. (kizárja az Áruházi promóciós díj I. egyidejű alkalmazását) - kóstoltatás - másodkihelyezés (bejárat, raklap, raklapsziget, polcvégek, display) - planogram - termékbemutató – áruházi plakátok. Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj 35.000.000,-Ft
8. Vevőakadémia marketing díj A szállító termékeinek reklámozása kóstoltatások, főzőtanfolyamok keretében, a szállító márkatermékeinek megjelenítése. Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj 5.000.000,-Ft
9. Promóciós díj I. - Óriásplakátok, fényreklámok - Image oldal (szállító márkajelzése és márkatermékeinek megjelentetése a METRO reklámkiadványban, nyomtatott és/vagy digitális formátumban – Banner nyomtatott és/vagy digitális formátumban – Nem-időszakos reklámkiadványok - Egyéb külső egyedi megjelenés (bevásárlókocsi, gépjárműfelület) Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj 30%
10. Promóciós díj II. - Óriásplakátok, fényreklámok - Image oldal (szállító márkajelzése és márkatermékeinek megjelentetése a METRO reklámkiadványban, nyomtatott és/vagy digitális formátumban – Banner nyomtatott és/vagy digitális formátumban – Nem-időszakos reklámkiadványok - Egyéb külső egyedi megjelenés (bevásárlókocsi, gépjárműfelület) Az elszámolás módja esetenként, utólag elszámolandó díj 65.000.000,-Ft
11. Optimális rendelési rendszer szolgáltatás Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Szállító termékeivel kapcsolatos manipulációs, áru kigyűjtési, összekészítési, ellenőrzési tevékenységet folyamatosan a megadott raktári hőmérsékleten végzi. 5%
12.Hatékony rendelési folyamat szolgáltatás Megrendelő vállalja, hogy rendeléseit előre rögzített feltételekkel adja le Szállítónak, amelyben a maximális karton picking ráta meghatározásra kerül. Ennek alapján Megrendelő a leadott rendelésein belül maximum a megadott arányban rendelhet árut nem teljes sorban vagy palettában.
3%
13. Minőségbiztosítási díj Közvetített szolgáltatás, ami laborvizsgálati és audit díjat tartalmaz. 1.000.000,-Ft
14. Piacszervezési díj

 

A szállítók termék innovációs törekvéseinek támogatása, elősegítve a fogyasztók igényeinek jobb kielégítését. A beszerzések ütemezett, kalkulálható lebonyolításának elősegítése külön tenderek kiírásával. Szaktanácsadás nyújtása előzetesen megállapodott témakörökben. A szállítók tájékoztatása az aktuális általános stratégiai irányvonalakról, új kereskedelmi tendenciákról, fogyasztói szokásokról. Támogatás nyújtása más országokban lévő beszerzési társulással való kapcsolatfelvételben, tárgyalások szervezésében. 6%

METRO az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokat, illetve azok bármelyikét a felek megállapodása alapján, METRO által az adott Beszállítóval kötött írásbeli szerződésben meghatározott feltételek szerint teljesíti. A szerződésben határozzák meg a felek, hogy a Beszállító a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatások közül mely szolgáltatásokat és milyen módon fog igénybe venni.

A METRO által nyújtott szolgáltatásért fizetendő, az 1. pontban meghatározott legmagasabb díj keretén belül meghatározott díj ugyancsak a METRO és a Beszállító között létrejött szerződésben kerül meghatározásra, a Beszállító által ténylegesen igénybe vett szolgáltatások/résszolgáltatások és a jogviszonyt érintő egyéb szempontok figyelembevételével.

2.
Beszállítói körbe történő bekerülés feltétele


METRO beszállítói körébe történő bekerülés feltétele, hogy METRO és a Beszállítók között írásbeli szerződés jöjjön létre, amelyben a felek a közöttük létrejövő jogviszony valamennyi lényeges feltételében megállapodnak. Ezen túlmenően METRO beszállítói körébe való bekerülésnek egyéb feltétele nincsen.

3.
Beszállítói körből történő kikerülés feltétele


A METRO beszállítói körből a Beszállító akkor kerül ki, ha megszűnik közöttük a szerződéses jogviszony. Ez történhet a felek közös megállapodása alapján, vagy a határozott időre, illetve feltételhez kötött szerződés esetében a határozott idő lejárta vagy a feltétel bekövetkezése miatt, továbbá ha a szerződést valamelyik fél a szerződésben meghatározottak, vagy a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint felmondja, vagy attól eláll.

4.
Az Üzletszabályzat módosítása


METRO jogosult a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat bármikor módosítani, köteles azonban az Üzletszabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét honlapján megjelentetni. A módosított Üzletszabályzat csak a megjelentetés időpontjától kezdődően alkalmazható. A módosítás a Beszállítókkal már megkötött szerződésekre nem hat ki, a már megkötött szerződések csak a felek közös megállapodásával módosíthatók.

5.
Az Üzletszabályzat alkalmazása


A jelen Üzletszabályzat METRO és a Beszállítók viszonyában általános szerződési feltételnek minősül. METRO és a Beszállító jogviszonyára vonatkozó, a jelen Üzletszabályzatban nem szereplő feltételeket a felek a közöttük létrejövő szerződésben rendezik. Ennek kialakítása során METRO köteles a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat figyelembe venni.

Budaörs, 2018. június 8.
METRO Kereskedelmi Kft.
Közzétéve a METRO honlapján 2018. június 11.