Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése

A METRO Kereskedelmi Kft. ügyfél-átvilágítási kötelezettségéről

A METRO Kereskedelmi Kft a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya alá tartozó azon szolgáltató, amely ugyanazon ügyfél vonatkozásában hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetés elfogadásával 2008. május 1-ét követően árukereskedelmi tevékenységet kíván folytatni és ezt számára a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az "ÁRUKER./000018" nyilvántartási számon számára lehetővé teszi. Ezért ügyfeleit az üzleti kapcsolat létrejöttekor, azaz a METRO kártya kiállításakor, és a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetés vásárláskor átvilágítja. Az átvilágítás zavartalan és gyors lebonyolítása érdekében kérjük, hozza magával:

1) A szervezetére vonatkozó alábbi adatokat (eredeti dokumentum, vagy hitelesített másolat):
a) neve, rövidített neve
b) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe
c) cégbírósági nyilvántartásban szereplő szervezet esetén cégjegyzékszáma (30 napnál nem régebbi cégkivonat), egyéb szervezet esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási száma

2) A tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat, amennyiben az ügyfél nem a saját érdekében jár el:
a) családi és utónév (születési név), amennyiben van házassági név
b) lakcím (külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely is)
c) állampolgárság
d) azonosító okmány száma, annak típusa

3) Amennyiben az ügyfél nem a saját érdekében jár el a saját igazolására vonatkozó adatokat tartalmazó okmány: személyi igazolvány / kártya alakú jogosítvány/ útlevél
Az átvilágítása új vevő esetén a vevőkártya kiállítása során, vásárlás esetén a fizetés megkezdése előtt történik meg. Vásárlás esetén ezért kérjük, hogy még a fizetés előtt a magával hozott okmányokkal keresse meg az Üzemvezetést.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy 1 METRO kártyával 1 napon belül történő összes vásárlás ténylegesen összefüggő vásárlásnak minősül, ezért amennyiben azok összértéke eléri, vagy meghaladja a 3.600.000,- Ft-ot., el kell végeznünk az átvilágítást.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy tudomásszerzéstől számított 5 napon belül be kell jelentenie a METRO-nak, ha az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően változás következett be.

Köszönjük együttműködését!

METRO Kereskedelmi Kft. Vezetősége