Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Nyerjen a Latinummal!

latinum_facebook_1940

Részvételi és játékszabály

1.)       A Nyereményjáték Szervezői:

                A Reinas Consulting Kft. (Cg.: 01-09-920900; Székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 49.) és a Latinum Zrt. (Cg.: 13 10 040869; Székhely: 2310    Szigetszentmiklós, Leshegy utca 12217/7 hrsz.) (továbbiakban: Szervezők) promóciós nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szerveznek.

2.)       A Nyereményjáték Lebonyolítója:

                A METRO Kereskedelmi Kft. (13-09-069282; 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3., továbbiakban: METRO vagy Lebonyolító).

3.)       A Nyereményjátékban résztvevő személyek:

                A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás képviseletére jogosult személy, akinek van            érvényes METRO vásárlási igazolványa, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

                A játékból ki vannak zárva a Szervezők, a METRO vezető tisztségviselői, alkalmazottai, továbbá ezek hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (2) bekezdése).

4.)       A Nyereményjáték időtartama:

                A Nyereményjáték 2016. július 13. 6:00 órától 2016. augusztus 09. napján a Metro áruházak nyitvatartási idejének végéig tart.

                Regisztráció határideje: 2016. augusztus 09. napján a Metro áruházak nyitvatartási idejének végéig tart.

5.)       A Nyereményjátékban való részvétel feltételei:

                A nyereményjátékban a 3. pontban meghatározott személyek közül azok vesznek részt, akik:

             2016.07.13. és 2016.08.09. között a Nyereményjáték szabályzatának 1. számú mellékletében meghirdetett termékek közül egy vásárlás alkalmával legalább             három – egyforma vagy különböző – darabot vásárolnak egy számlán bármely magyarországi METRO Áruházban, és számlájukat regisztrálják. Az adott              akciós periódushoz tartozó, nyereményjátékban résztvevő termékek listája az aktuális METRO katalógusban is megtalálható.

 

6.)       A Nyereményjáték menete:

  1. Vásároljon a nyereményjáték időtartama alatt bármely magyarországi METRO Áruházban a Nyereményjátékban meghirdetett termékek közül egy vásárlás alkalmával legalább három – egyforma vagy különböző – darabot egy számlán. A nyereményjátékban résztvevő termékek listáját jelen játékszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
  2. A nyereményjátékban résztvevő termékek 6.) 1. pontban foglaltak szerint történő megvásárlása esetén regisztrálhat a nyereménysorsolásra.
  3. Töltse ki a Metro Áruházak vevőszolgálatán elhelyezett regisztrációs lapot, adja meg az adatait (név/cégnév, e-mail, telefonszám, Metro kártyaszám, számlaszám, vásárlás időpontja).
  4. Dobja be a kitöltött regisztrációs lapot a magyarországi METRO áruházak vevőszolgálatainál kihelyezett gyűjtőládába.
  5. A nyereményekre vonatkozó nyerési esélyét növelheti azzal, hogy több számlával is regisztrál. Egy számlát csak egyszer lehet regisztrálni a nyereménysorsolásra.

7.)       Nyeremények sorsolása :

A fődíj és az egyéb nyeremények sorsolására 2016. augusztus 26. napján délelőtt 10 órakor a Szervező székhelyén (1071 Budapest, Városligeti fasor 49.) kerül sor. A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényesen regisztrált és a Nyereményjáték személyi és tárgyi feltételeinek megfelelő Játékosok regisztrációi vesznek részt. A sorsolás nem nyilvános és Közjegyző jelenlétében történik, ahol a fődíj esetén 1 db (egy darab) Nyertest és 5 db (öt darab) pótnyertest, az egyéb nyeremények esetén nyereménytárgyanként 1 db (egy darab) Nyertest és 5 db (öt darab) pótnyertest sorsolnak a papír alapú regisztrációs lapokból, nem visszatevéses módszerrel.

8.)       Nyeremények:

Fődíj:

300.000 Ft (azaz háromszázezer forint) értékű római utazás két fő részére. Felhasználható 2016. december 31-ig az utazást biztosító Vista utazási iroda szervezésében az alábbi feltételekkel:

Római hétvége

  • retúr repülőjegy 2 fő részére közvetlen járattal, kézipoggyásszal (feladott poggyász extra díj ellenében vásárolható)
  •  szállás 2 fő részére 2 éjre Rómában, központi 3 csillagos szállodában (elhelyezés kétágyas szobában, reggelivel)
  • retúr transzfer a szálloda és a repülőtér között
  • személyenként 1 db egynapos Hop On Hop Off buszjeggyel
  • Az utazást 2016. december 31-ig tudja igénybe venni előre egyeztetett időszakra, az érvényességi időpont előtt.

Nyeremények:

4 db Latinum ajándékkosár

30 db Barilla kötény

9.)       Nyertes értesítése és jogosultság ellenőrzése:

A sorsolást követően a METRO ellenőrzi rendszerében a nyertes METRO kártyájának érvényességét, a regisztráció során megadott METRO kártyaszám és a hozzátartozó név rendszerbéli azonosságát, továbbá a vásárlást igazoló számlaszám helyességét. Az ellenőrzéshez szükséges a vásárlást igazoló eredeti számla Játékos által történő bemutatása is. A fenti feltételek valamelyikének hiánya a nyertes azonnali kizárását és a pótnyertes nyertessé válását vonja maga után a fenti ellenőrzés lebonyolítását követően. A fenti feltételek érvényességének megállapítása során a METRO rendszerében rögzített adatok az irányadóak.

A Szervezők a Nyertest a sorsolástól számított 10 naptári napon belül értesítik azon a telefonszámon és e-mail címen, amelyet a pályázat beküldésekor megadott. Szervezők a kiértesítést legfeljebb öt alkalommal kísérlik meg a fenti elérhetőségeken. Amennyiben a Szervezők a Nyertest telefonon nem tudják értesíteni, az e-mail-es értesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha a Nyertes 5 naptári napon belül egy válasz e-mailben megadja telefonszámát a nyeremény átadás részleteinek egyeztetése érdekében. A válasz e-mail hiányában, vagy késői válasz esetén automatikusan az első pótnyertes lép a helyébe.

A Szervezők a Nyeremény átadásáig kizárhatják a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi, illetve tárgyi feltételeknek. Különösen ide értve azt az esetet, aki nem rendelkezik érvényes METRO vásárlói igazolvánnyal, vagy a regisztrációs lap hiányosan került kitöltésre. Ilyen esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. A pótnyertesek nyertessé válásának sorrendjét a sorsolásuk időrendisége határozza meg. A pótnyertesek értesítésére és jogosultságuk ellenőrzésére a Nyertesre vonatkozó szabályok vonatkoznak. 

A Nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A Nyereményekhez tartozó közteher-fizetési kötelezettséget, valamint a kézbesítési költséget a Szervezők viselik. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezőkkel és a METRO-val annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 60. naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény fenti időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervezők és a METRO felelőssége nem állapítható meg. A Szervezők a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudják biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A fődíj átvétele a budaörsi METRO Áruházban (cím: 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3.) történik előzetes egyeztetés alapján. A nyeremények előre egyeztetett időpontban, térítésmentesen kerülnek kiszállításra.

A nyereményjátékban történő részvétel jelen játékszabályzat játékos általi megismerését és elfogadását jelenti. A játékszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.)     A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a játékszabályzat megtalálhatók a www.metro.hu oldalon. A Nyereményjátékkal kapcsolatban további tájékoztatás a lebonyolító Központi Ügyfélszolgálatán kérhető

•             Mobil telefonról: +36-23/50-90-50,

•             Vezetékes telefonról: +36-40/50-90-50

•             Faxon: +36-1/414-12-88

•             E-mail: info@metro.co.hu

A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után, 60 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A Szervező titoktartási kötelezettséget vállal a tekintetben, hogy a nyereményjáték során birtokába jutott vásárlói adatokat 3. fél részére nem adja át, azokat csak a nyeremények átadása érdekében kezeli.

11.)     Hírlevél feliratkozás

A Játékosnak lehetősége van jelen Nyereményjátékban történő regisztrációt követően küldött megerősítő e-mailben feliratkozni a METRO hírleveleire. A Játékos hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulását adja ahhoz, hogy a METRO a későbbiekben marketing célból hírleveleket küldjön számára, különös tekintettel a Vásárlók tájékoztatására szolgáló aktuális METRO ajánlatokra, továbbá ahhoz is, hogy a METRO ezen tevékenységhez szükséges mértékben a Játékos feliratkozással megadott személyes adatait kezelje. A hírlevélre történő regisztráció önkéntes és a Játékos ezen nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja a METRO alábbi elérhetőségén: info@metro.co.hu

A Játékos személyes adatainak kezelése a METRO hírlevelekre vonatkozó szabályzata alapján történik.

http://www.metro.hu/public/Kezdolap/Szolgaltatasok/Hirlevel_feliratkozas/jogi_feltetelek

A METRO hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-72761/2014

12.)     Adatvédelem

                Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a    Játékos a Játékban történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervezők, mint adatkezelők a Játékosok által a regisztráció során megadott személyes           adatokat a nyereményjáték céljából kezeljék, továbbá, hogy a Lebonyolítókat (METRO Kereskedelmi Kft.), mint adatfeldolgozót igénybe vegyék. Az adatkezelés            és feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, ideértve a      nyeremények átadását.

telefonszám, a nyertesek esetén lakcím.       A Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása a Játékosok által megadott alábbi személyes adatokra terjed ki: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím,       

személyes adatai a fentebb leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a Szervezők által. A Szervezők             A Játékos tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra. Játékos egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a          a személyes adatokat a      nyeremények átadásáig és az azzal kapcsolatos adózási, illetve egyéb kötelezettségek teljesítéséig, de legkésőbb a nyereményjáték végét követő 4. hónapig                kezelik, majd megsemmisítik azokat.

                Az adatfeldolgozást végzi: Reinas Consulting Kft.

                Székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 49.

                Játékos tudatában van az Infotv. 14. §-ában és 15. §-ában foglalt jogainak, így annak is, hogy az érintett kérelmezheti, személyes adatainak helyesbítését,    valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását az info@reinas.hu címen. A tájékoztatás megtagadása esetén írásban     közlik az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatja az   érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ezen               kívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a               résztvevő bírósághoz fordulhat az Infotv.-ben foglalt feltételek szerint.

                Jelen pontban foglalt kötelezettségek, valamint a Játékkal kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségek teljesítéséért a Szervezők, mint adatkezelők felelnek. Az    adatkezelők és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállalnak az Infotv.-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített rájuk vonatkozó kötelezettségeinek a            maradéktalan teljesítésére.

                Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése,       a Játékosnak a Játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik.

                A Szervezők vállalják, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik és                azt harmadik személyeknek nem adják át, nem teszik hozzáférhetővé, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesznek.

                Amennyiben a az írásbeli vagy elektronikus tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton nem adja meg a          tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a                Szervező a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult                 jogorvoslattal élni.

                Továbbá amennyiben a Játékos a kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

                Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

                Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

                Honlap: www.naih.hu

                Telefon: +36-1-3911400

                A nyereményjáték NAIH nyilvántartásba vételi száma: NAIH-101926/2016.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen játékszabályzat egyoldalú módosítására, illetve visszavonására.

Budapest, 2016.07.13.                 

Reinas Consulting Kft.

Szervező

Latinum Zrt.

Szervező

                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.            számú Melléklet

A nyereményjátékban részt vevő termékek:

Cikkszám

Termék megnevezése

88252

125G MOZZARELLA BUFFALA

857430

400G ROBERTO TELJESKIŐRLÉS SZELETELT KENYÉR

54064

400G ROBERTO DURUM KENYÉR SZELETELT

67259

400G ROBERTO TÖBBGABONÁS  SZELETELT KENYÉR

106657

400G ROBERTO SZELETELT FEHÉR KENYÉR

106660

400G ROBERTO PAN FIOCCO SZELETELT KENYÉR

106661

400G ROBERTO PAN FIOCCO KORPÁS SZELETELT KENYÉR

137753

190G BARILLA PESTO SZÓSZ

83029

200G BARILLA PESTO ROSSO