Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Részvételi szabályok

Pályázati felhívás a Metro Kereskedelmi Kft. pályázatára

1. Pályázati felhívás

A METRO Kereskedelmi Kft. hagyományteremtő, különleges társadalmi témájú pályázatot indít útjára, mely során vendéglátóiparban tevékenykedő vállalkozások a helyi, regionális közösségekért tett erőfeszítéseit ismeri el, bemutatja jó példájukat a nagyközönség, a szakma és a média számára is.

2. Pályázat témája

A pályázat során a vendéglátóiparban tevékenykedő vállalkozások saját maguk mutatják be, hogy milyen tevékenységekkel segítették a közösségük mindennapjait. (foglalkoztatás, környezetvédelem, társadalmi szerepvállalás témakörökben).

A pályázat kiírója:

METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: H-2041 Budaörs-Budapark Keleti 3., adószám: 10828663-2-44, cégjegyzék szám: 13-09-069282), a továbbiakban: Kiíró.

Pályázó:

A Pályázaton kizárólag azon a vendéglátóiparban tevékenykedő, Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező társas vagy egyéni vállalkozás vehet részt, amely a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ker.tv.) értelmében vendéglátással foglalkozik, és rendelkezik e tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel. A Pályázaton történő részvétel feltétele továbbá az érvényes adószám megléte, amely a Pályázat során a Pályázók beazonosítására szolgál. A pályázatot a vállalkozás nevében a vállalkozás képviseletére jogosult személy nyújthatja be. A pályázat nyilvános a jelen felhívásban foglaltak szerint.

A Ker.tv. értelmében vendéglátási tevékenység a kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.

Pályázati feltételek:

 • Pályázatában a vendéglátóiparban tevékenykedő vállalkozás bemutatja a helyi közösség fenntartható fejlődés érdekében kifejtett tevékenységét és részletezi a tevékenység helyét, címzetti körét, feltételeit és jellegét. A vállalkozás pályázatát rövid szöveges vagy videó üzenet formájában, akár fotókkal illusztrálva nyújthatja be. Hiteles forrásként a tevékenység kedvezményezetteinek körét is bevonhatja a pályázatba.

3. Díjazás
Fődíj:
egy NISSAN NV200 típusú furgon haszongépjármű, mely a program design elemeivel dekorálva kerül átadásra, a nyertes a nyeremény átvételével kötelezettséget vállal arra, hogy a dekorációt 2016. október 31-ig nem távolíthatja el a haszongépjárműről.

Kreatív különdíj:
a travelo.hu felajánlásából egy 2 fő részére szóló belföldi, 1 éjszakás wellness hétvége félpanziós ellátással

Környezetbarát különdíj:
a Figyelő gazdasági hetilap kiadója felajánlásából, Média City Kft. 1 éves előfizetői csomag

További nyeremények:
 • a második fordulóba jutók (10 pályázati anyag) között, a 3 díjazotton kívül 7x30 000 Ft értékű METRO ajándékutalvány

A Kreatív Különdíj esetén a nyeremény jellegénél fogva a nyertes vállalkozás jogosult kijelölni a nyereményt igénybevevő természetes személyeket.

4. A jelentkezés módja és a pályamű benyújtása

Regisztráció

A pályázaton való részvételhez legkésőbb 2015. augusztus 7-ig a http://www.metro.hu/public/Kezdolap/adni-jo-2015 weboldalon lehet online regisztrálni az alábbi adatok megadásával:

Vállalkozás neve (a weboldalon nem jelenik meg)
 • Telefonszáma (A telefonszám lehet 9 jegyű mobilszám vagy 8 jegyű vezetékes telefonszám – weboldalon nem jelenik meg)
 • Becenév a vállalkozást leginkább beazonosító név a cégnéven túl (Ez a név jelenik majd meg a története mellett)
 • Adószám (az adószám első nyolc számjegyét kell feltüntetni – weboldalon nem jelenik meg)
 • Város
 • Vállalkozás jellege

A Kiíró a regisztrációt követő 72 órán belül e-mailben igazolja vissza a pályázónak, hogy a pályázat tartalmi és formai szempontok alapján megfelelő –e. Amennyiben a pályázat megfelelt, úgy szavazás céljából a teljes pályázat közzétételre kerül a weboldalon.

A pályázatokat az alábbi módokon lehet benyújtani:


Az elbírálás menete és eredményhirdetés

Első körben a pályázatokra a 2015. május 20. - 2015. augusztus 07. között a http://www.metro.hu/public/Kezdolap/adni-jo-2015 oldalon szavazhatnak a weboldal látogatói. Második körben a zsűri választja ki legtöbb 10 szavazatot kapott pályázat közül a díjazottakat.

A zsűri az alábbi értékelési szempontok alapján hozza meg döntését:

 • a múltban kifejtett vagy a jelenben is tartó folyamatos tevékenység eredetisége, a tevékenységben rejlő ötlet
 • a vállalkozás működésének és a vállalkozás által kifejtett tevékenységnek a társadalmi, gazdasági és természeti környezet fenntartható fejlődésében játszott szerepe
 • A tevékenységbe bevont anyagi és humán erőforrások fenntartható felhasználása

Első forduló:
 • A pályázóknak először a megadott határidőn belül regisztrálniuk kell a METRO áruház honlapján (http://www.metro.hu/public/Kezdolap/adni-jo-2015) és fel kell tölteniük pályaműveket.

Második forduló:
 • A beérkezett pályaművekből a szavazatok alapján a legtöbb 10 szavazatot kapott pályázatokból (shortlist - döntősök) a szakmai zsűri választja ki a 3 fődíjazottat és a 7 további elismerés nyertesét.
 • A shortlistre került pályaművek készítőit a szakmai zsűri 2015. szeptember 17. - október 15. között behívhatja személyes konzultációra.
 • A shortlistre került pályaműveket benyújtó vállalkozások képviselői kötelesek képviseleti jogukat meghatalmazással vagy aláírási címpéldánnyal igazolni.
 • A shortlistre bekerülő művekből a zsűri a legjobb pályaművet kiválasztja, ez a pályázó veheti át a fődíjat. Ezen kívül, a zsűri kreatív különdíjat ítél oda azon shortlistre bekerülő mű készítőjének, amely vállalkozás pályázatában a leginkább szem előtt tartotta az ötletességi szempontokat és kis befektetéssel, nagy hatást ért el).
 • A szakmai zsűri által kiválasztott győztes, aki a fődíjban részesül, a kreatív és a környezetbarát különdíjas a Figyelő TOP200 Gála díjkiosztóján veheti át jutalmát. A többi 7 díjazott (vásárlási utalványok) egyéni egyeztetés után kapja meg nyereményét.


A zsűri az alábbi szakértőkből áll össze:
 • Bauer Éva, a MédiaCity Kft. ügyvezetője
 • Fináczy Dóra, a travelo.hu ügyvezetője
 • Hermann Zsuzsa, a Trade Magazin főszerkesztője
 • Bereznay Tamás, a METRO Gasztroakadémia szakmai vezetője
 • Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke
 • Horváth Imre, a METRO Kereskedelmi Kft. vezérigazgatója
 • Rényi-Vámos Ádám, a Nissan Magyarország Kft. ügyvezetője
 • Lipcsey György – Magyar Turizmus Zrt. AMC vezérigazgató-helyettes

5. Határidők

A regisztrációs időszakban a pályázatokat 2015. május 20. napjától 2015. augusztus 7. napjáig várjuk. A határidő lejártát követően beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A határidő lejártát követően beérkezett pályaműveket, valamint a határidőben beérkezett, de tartalmilag nem megfelelő, hiányos pályázati anyagokat a Kiíró nem fogadja el. A továbbjutókat 2015. október 1. napjáig e-mailben, telefonon értesítjük a továbbjutásról és a második forduló részleteiről a pályázat során megadott elérhetőségeiken.

6. További információk és feltételek

A pályázaton történő részvétel díjmentes, a pályázati anyag elkészítésének és a részvételnek mindennemű költségét pályázó viseli. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki a pályázati kiírásban meghatározott tevékenységet végzett vagy végez jelenleg is, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pályázó a pályázat benyújtásával szavatolja, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a pályázaton történő részvételt akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amennyiben a beadott pályázati munka harmadik személy jogát sérti. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ. A bármely okból jogsértő pályázatokat Kiíró jogosult a pályázati eljárás bármely szakaszában kizárni és a már nyilvánosságra hozott pályaművek nyilvánosság általi elérhetőségét megszüntetni a jogsértő helyzet megszüntetése érdekében. Ha a jogsértés a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés, vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért a Kiíró helyett helytállni.

A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, és aláveti magát a Kiíró és a zsűri döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, illetve nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.

A Kiíró fenntartja a jogot a Ptk. 6:588 §- nak értelmében, hogy a pályázatot egyoldalúan módosítsa vagy visszavonja ugyanazzal a nyilvánossággal, mint ahogyan meghirdette. A pályázat egyoldalúan eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró fenntartja. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján – mely a pályázati kiírásban feltüntetésre kerül – bírálják el és értékeljék a pályamunkákat, továbbá ítéljék oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek részben vagy egészben nem felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja, valamint, hogy a pályaműveket más kategóriába sorolja, ha a pályázó által megválasztott kategóriát nem ítéli megfelelőnek. A zsűri és a közönség döntése ellen kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

7. Adatkezelés

A pályázók a pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (vállalkozás neve, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mailcíme, adószáma) a Kiíró mint adatkezelő nyilvántartásába kerüljenek, és azokat a Kiíró minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a díj odaítélése és a nyertesek értesítése céljából, legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig.

A pályázati kiírásban szereplő személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintettek a pályázati művek és a szükséges személyes adatok benyújtásával adnak meg. Az érintettek egyben hozzájárulnak, hogy a nyertes pályaművek mellett nevük a Kiíró kiadványaiban megjelenjen. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható.

Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak.
A Kiíró mint adatkezelő a személyes adatokat az Info. tv rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.

A adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-86273/2015.

8. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (név-vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), pályázati határidők pályázó általi betartásának elmulasztásáért a Kiíró nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helyes és valóságnak megfelelő tartamát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a a Kiírónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.

A Kiíró kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A pályázó a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

9. Szerzői és felhasználói jogok

A pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben díjazásra kerül pályaműve – külön ellenszolgáltatás nélkül – fotókat és szöveget tartalmazó bemutató anyag készüljön róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteivel megjelenik a Kiíró nyomtatott és online kiadványaiban, reklámanyagaiban, továbbá a pályázó vállalja, hogy a bemutató anyag elkészítése (pl. fénykép elkészítése) érdekében egy későbbiekben egyeztetett időpontban a Kiíró vagy a Kiíró alvállalkozója rendelkezésére fog állni. A Pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és egyéb, ezekről készült promóciós munkákat a kizárólag a pályázat népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, a népszerűsítéséhez szükséges ideig, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, további díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így a többi között nyilvánosságra hozhatja, többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (pl. bármely, tetszőleges honlapra feltöltheti).

A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

10. További információ:

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a sajto@metro.co.hu e-mail címre várjuk.

Budaörs, 2015.május 20.

METRO Kereskedelmi Kft.